Съветниците рашават за апорта на варненските акции в Панаира

Публикувана 23.11.2022

Упълномощаване представителя на община Пловдив в извънредно общо събрание на акционерите на „Пълдин туринвест“ АД - Пловдив, да гласува по проекторешенията на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24 ноември или при липса на кворум на резервната дата 12 декември, е точка първа в заседанието на дневния ред на пловдивския Общински съвет днес. Неин вносител е заместник - кметът Величко Родопски. В деня на сесията обаче е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на „Пълдин туринвест“, на което трябва да се приемат дяловете от 29 на сто от Община Варна в дружеството. Упълномощеният представител на Община Пловдив трябва да е наясно как да гласува на събранието на акционерите.

Припомняме, че преди дни от "Демократична България" заявиха, че на сесията ще настояват Общинският съвет да заяви категорично, че е против апорта на акциите от Община Варна и да блокира окончателното придобиване на Международен Пловдивски панаир от бизнесмена Георги Гергов.

"Общинският съвет може да блокира окончателното превземане на емблематичния изложбен център от Георги Гергов, но може и да му го подари. Ако при първата вълна на превземания от страна на Георги Гергов през 2006-2007 г. Общината не е имала инструменти за защита, то сега вече има такива, заложени в закона. Затова ще настояваме да задействаме дадената ни в закона блокираща квота и да не сме вече в ролята на безмълвен наблюдател на игра на Монополи“, каза Веселина Александрова.   

Изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2022 г., проектно предложение по мярка за намаляване замърсяването на въздуха от битово отопление, одобряване на Изменение на Общ устройствен план на Пловдив, са сред другите важни точки на сесията днес.

Източник: GustoNews