Аграрният университет отново е национален лидер в рейтинговата система на ВУЗ-овете у нас

Публикувана 16.11.2022

Аграрният университет отново е национален лидер в рейтинговата система на ВУЗ-овете у нас, по данни от Министерството на образованието: 

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

Според ХІI-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година, АУ Пловдив отново е начело в двете професионални направления – „Растителна защита” и „Растениевъдство”, а в ПН „Животновъдство“ заема второ място.

Прозрачна и ясно структурирана, Рейтинговата система сравнява 52 висши училища в България, които обучават студенти по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Данните от рейтинговата система, които се обновяват всяка година, правят сравнения на професионалните направления във висшите училища по десетки индикатори.

От създаването на рейтинговата система през 2010 г. Аграрният университет – Пловдив устойчиво запазва лидерската си позиция в двете професионални направления „Растениевъдство“ и „Растителна защита“.

Източник: GustoNews