Поздравление на областния управител по случай Деня на народните будители

Публикувана 01.11.2022

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Денят на народните будители е един от най-светлите дни в календара на българската памет, в който се прекланяме пред нашите просветители, книжовници и революционери.

 „От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България... Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни“, пише в мотивите си българското правителство преди 100 години при обявяването на празника.

Век по-късно ние отново свеждаме глави пред тях - създателите и пазителите на българската духовност, език и култура, пред дейците на Българското Възраждане,  завещали на бъдещите поколения стремеж към знание и безкористна служба в името на народа.

Днес  отдаваме заслужено уважение и на съвременните будители – българските учители, които с любов и себеотрицание допринасят за израстването на децата ни. Отдадени на мисията си, те водят младите хора по пътя на познанието, възпитават ги, вдъхват им национално самочувствие и достойнство, помагат им да открият мечтите си и да се реализират успешно.

Скъпи учители, преподаватели, книжовници и просветители, бъдете здрави, все така вдъхновени и всеотдайни на каузата, на която сте се посветили! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

АНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Източник: GustoNews