Допълнителен прием на студенти предлага Аграрният университет

Публикувана 09.08.2022

Пловдивският Аграрен университет предоставя възможност на лица, желаещи да се обучават в Университета, но пропуснали сроковете за кандидатстване, да се включат в кандидат-студентската кампания.

Документи ще се приемат от 29.08.2022 г. до 12.09.2022 г. включително, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа във Факултета по Лозаро - градинарство, етаж 1, кабинети 121 и 122 на Учебно-информационния център. 

Необходимите документи са: 

1.) Заявление-декларация до Ректора на Аграрния университет (може да се попълни предварително или на място в АУ или съответното бюро за подаване на документи);

Заявление-декларация до Ректора на АУ /DOC/

2.) Лична карта (след справка оригиналът се връща на кандидата); 

3.) Диплома за завършено средно образование – оригинал и копие (след справка оригиналът се връща);

4.) Платена такса за участие в КСК – 2022. 

* При кандидатстване онлайн Заявлението-декларация се попълва в електронна среда, а останалите документи се прилагат като прикачени файлове сканирани или снимани.

За повече информация:  тел. 032-654-250; 032-654-310, електронна поща: apply@au-plovdiv.bg

Източник: GustoNews