Владимир Темелков и „Съюз за Пловдив“: Дигитализацията ще подобри обслужването и ще спести ресурси на Община Пловдив

Публикувана 02.08.2022

Общинският съветник от „Съюз за Пловдив“ Владимир Темелков отправи днес питане до кмета от името на групата  какви са резултатите  от  намерението на местната администрация  за въвеждане на електронни услуги и каква е стратегията за дигитализация на публичната информация.

„За създаването на електронен архив  у нас се говори в продължение на няколко години, но напредък не се забелязва, включително и в структурите на община Пловдив. Значителна част на услугите и информация  все още се предоставят на хартия, която затруднява потребителите. Както те, така и натоварените с тези функции служители в администрацията губят ценно време“, изтъква Темелков. 

Той отбелязва, че  далеч не всички услуги се предоставят на електронен носител, а хартиените документи  продължават да препълват общинските  помещения и изискват поддръжка.

„Разходва  се хартия, въпреки че и ние сме радетели за пестене на природните ресурси.  Граждани и представители на бизнеса са принудени да посещават няколко пъти общински служби, за да получат право на достъп до документ“, подчертава съветникът.

В питането си той задава въпрос защо Община Пловдив няма отдел „Дигитализация“ и кмет по дигитализация, каквато идея имаше в началото на мандата.

Сериозен акцент Темелков поставя върху техниката и напомня, че смяната на хардуера в Община Пловдив не е сред фундаментите на управлението.  Какъв нов хардуер е закупен и какъв е обновен, освен 10- те лаптопа за по 4000 лв, придобити преди 2 години, пита съветникът.

Проблем има и в отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет”, който работи с техника на възраст 20 години. „Това компрометира качеството и сигурността на работата, без това да зависи от самите хора, които страдат“, счита Владимир Темелков и поставя още един въпрос  - има ли фонд за обновяване на хардуера на Общинския съвет?

„В съвременния свят на бързото развитие на технологиите и стремежа  на цялото прогресивно човечество към икономичното използване на ресурсите дигитализацията  има  изключително голямо значение, особено в публичния сектор. Държавите на Европейския съюз отдавна са въвели този модел на управление, като по този начин гарантират запазване на информация, пестене на хартия и време, необходимо за обработка на книжна документация, много по-оперативно и по-качествено обслужване на граждани и бизнеса. Крайно време е ние да предприемем реални мерки за дигитализацията на местното управление“, коментира Владимир Темелков.

Източник: GustoNews