Приеха Плана за интегрирано развитие на Пловдив

Публикувана 26.05.2022

Поредица от изказвания от различните групи в местния парламент предизвика приемането на Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО). 

Дебатът продължи повече от час, но в крайна сметка статегическият документ, който предвижда инвестиции за над 1 милиард лева до 2027 година, бе приет с 35 гласа за, 1 против и 9 въздържали се.  

Първи при разискванияат думата взе Владимир Славенски от Демократична България и отбеляза, че този план се приема с година и половина закъснение. След него независмият съветник Георги Величков попита защо трябва да се изгражда нова зала до Колодрума и кемпер зона при Гребната база.  Ангел Иванов от БСП  отбеляза важността на проблема с превишениете норми за фините прахови частици. 

Зам.-кметът Стефан Стоянов обясни, че Планът за интегрирано развитие на общината не е приет по-рано заради липсата на отворени оперативни програми за финансиране и  отпускане на средства от държавата. Стефан Послийски продължи дебата като постави акцент не върху проектите, а на средствата необходими за реализирането им. 

Главният архитект Димитър Ахрянов отбеляза, че Планът за интегрирано развитие на община Пловдив е наследник на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. 

Последваха изказвания свързани с градската железница, присъединяването на общините „Родопи“ и „Марица“ и изграждането на Втори гребен канал. 

От трибуната кметът Здравко Димитров уточни, че финансовата рамка на ПИРО е по-голяма, за да няма проект, който да не е включен и това да не позволи да се кандидатсва по него.  

Кметът анонсира, че в града ще започнат много ремонти и ще има големи задръствания.   

В началото на сесията единодушно, с 37 гласа,  бе прието възстановяването на паметника на благодетеля на Пловдив Димтър Кудоглу в югоизточната част на Цар-Симеоновата градина. Съветниците бяха единодушни и в решението си за  удостояване на член-кореспондент проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н. със званието почетен гражданин на Пловдив.

Източник: БНР