Регионалната програма за заетост на област Пловдив ще финансира общо 482 работни места

Публикувана 19.05.2022

Четири пъти по-голям бюджет в сравнение с предходния период получава тази година регионалната програма за заетостта към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Сумата, определена от Министерството на труда и социалната политика за област Пловдив е 2 595 717 лева, като това ще осигури финансирането на 482 работни места при средно възнаграждение от 897,55 лева на работник месечно. Средствата включват и осигуровки за сметка на работодателя, както и добавки за клас прослужено време.

Това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив. Заседанието беше открито от зам.-областния управител Николай Василев. 

„Комисията ще обсъди и приеме Регионалната програма за заетост на област Пловдив за 2022 г. Важно е да се отбележи, че тази година разполагаме с четири пъти по-голям бюджет от предходната. Предвидената сума за нашата област е над 2 милиона, това си е голяма новина.“, подчерта зам.-областният управител Николай Василев в началото на заседанието.

Програмата ще стартира на 10.06.2022 г. и ще приключи на 09.12.2022 г., като през този 6-месечен срок наетите лица ще работят на пълно работно време. Въпреки кратките срокове, ресорната работна група вече е направила оценка и подбор и Регионалната програма за заетост на областта ще бъде изпратена до Министерството на труда и социалната политика до 20.05.2022 г.

Общият размер на финансовите средства за област Пловдив е разпределен пропорционално между 18-те общини на територията й, в съответствие с относителния дял на получената обща оценка, според критериите. Получените резултати може да проследите в таблицата. 

Община Брой точки Брой работни места

1. Карлово    70 80

2. Садово         70 43

3. Асеновград 65 50

4. Раковски  60 20

5. Първомай 55 29

6. Кричим         50    30

7. Пловдив         45 25

8. Брезово         45 20

9. „Марица“ 40 30

10. „Родопи“         40 25

11. Стамболийски 40 30

12. Хисаря         35 20

13. Калояново 35 15

14. Перущица 30 15

15. Куклен         30 15

16. Съединение 30 10

17. Сопот         20 20

18. Лъки         20 5

Източник: GustoNews