Пускат тестови касети за изпробване на водачите на МПС за наркотици

Публикувана 13.04.2022

С още 200 тестови касети за едновременно откриване на 7 групи наркотични вещества вече разполага  областната дирекция на МВР. Те са предназначени за изпробване на водачите на МПС с апаратите от типа Drug Test 5000 при контрола за спазване на правилата за движение и цялостната организация за намаляване на пътния травматизъм на обслужваната територия.

Консумативите са закупени и безвъзмездно предоставени на полицията с решение на Общински съвет – Пловдив, взето по предложение на заместник-кмета по обществен ред и сигурност Йордан Ставрев.

Дарението е в рамките на изграденото тясно сътрудничество и добри взаимоотношения между общинската администрация и дирекцията на МВР в името на общите усилия за подобряване на пътната обстановка и повишаване сигурността и спокойствие на гражданите.

Източник: GustoNews