Излезе от печат Годишникът на Историческия музей в Пловдив

Публикувана 02.04.2022

Излезе от печат най-новият "Годишник" на Регионален исторически музей – Пловдив, който събира трудове на единайсет музейни специалисти и изследователи от миналата 2021 година. Годишникът съдържа следните тематични раздели: „Статии и съобщения”, „Личности в историята”, „Извори и документи”, „Дискусионни”, „Музейни дейности”.

Сред засегнатите теми са:

„Към проучването на архива на майор Райчо Николов: резултати, проблеми, задачи” на Видин Сукарев;

„Дейността на Централното настоятелство на Гимнастическите дружества в Южна България в документалната колекция на РИМ-Пловдив” на Мария Карадечева;

„Колекция материали за живота и делото на генерал Васил Петров Делов от фонда на РИМ – Пловдив” от Йорданка Кривошиева и Стефан Шивачев;

„Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила в Пловдив” от Любинка Стоилова;

„История на сградостроителството в Пловдив. Централна ж. п. гара: Разкрития за приемното здание и авторството на проекта” от Ива Стоянова;

„Пловдивският регион и „Децата на Ким Ир Сен” (1954-1960 г.) на Марина Елефтериу;

Годишникът може да бъде закупен в музейния магазин на експозиция „Съединение на България от 1885 г.” на пл. „Съединение” 1.

Източник: GustoNews