Стефан Шивачев

Шефът на Историческия музей дари книги на музея

Публикувана 01.04.2022

Регионален исторически музей – Пловдив получи ново голямо дарение, този път от гл. ас. д-р Стефан Шивачев. Директорът на културната институция дари 254 книги, албуми и предмети с предполагаеми качества на културни ценности.

Сред дарените издания правят впечатление:

„Кои са виновниците на девятий август? (Основано на документи)” с автор Захари Стоянов, издадено във Велико Търново през 1886 година;

„Разорението на тракийските българи през 1913” с автор д-р Любомир Милетич, издадено през 1918 година;

 „Документи за противобългарските действия на сръбските и гръцки власти в Македония 1912 – 1913 година” с автор Любомир Милетич, издание на Македонски научен институт от 1929 година;

 „Отчет на Пловдивската окръжна постоянна комисия за дейността и от 1 януари до 31 декември 1930г.” – Пловдив, 1931 година;

 „Васил Левски /Дяконът/. Черти из живота му” с автор Захари Стоянов, издадено в София през 1943 година;

Юбилеен сборник за Йосиф Буреш по случай 35 години юнашка дейност, издадено в София през 1933 година;

 Отчет на управителния съвет за дейността на съюз на юнашките дружества „Юнак” за 1932 и 1933 година, издадено в София през 1933 година;

 „Устав на Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак”, издадено в София през 1928 година;

„История на доброволците от Сръбско-българската война 1885 година” с автор Иван Венедиков, издадено в София през 1935 година;

„Сборник Антим Първи. Статии и документи”, събран от Н. Константинов, издадено във Варна през 1929 година;

„Юбилеен сборник на Съюз „Юнак” 1898 – 1938г.”, издадено в София през 1938 година;

Отчети на Дома на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу” в Пловдив за 1927 и 1928г.; за 1929 и 1930г.; за 1931 и 1932г.; за 1933 и 1934г.; за 1935 и 1936г.; за 1937 и 1938 г.;

Фототипно издание – Пловдив за 1927,1928,1929 и 1930г.; за 1931,1932,1933 и 1934г.; за 1935,1936,1937 и 1938 г.;

Източник: GustoNews