Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2022

Публикувана 23.02.2022

Народното събрание гледа Бюджет 2022 на второ четене днес. Премиерът Кирил Петков пристигна в Парламента, заради гласуването на бюджета. В пленарна зала са и вицепремиерите Корнелия Нинова, Асен Василев, както и министри от кабинета "Петков", съобщи БГНЕС.

Прогнозните данъчни приходи за периода 2022-2024 г. са базирани на основните показатели от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите за периода 2021-2024 г. и на резултатите от прилаганите мерки от страна на приходните агенции за подобряване на събираемостта.

С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е предложено като временна мярка за 2022 г. да се предостави възможност за използване на ваучерите за храна като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода.

От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.

Най-значимите мерки в ключови сектори са в областта на политиката по доходите, където е разчетено увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв., в областта на осигурителната политика, в областта на социалната политика, политика в областта на здравеопазването и други.

Между първо и второ четене на законопроекта са постъпили над 100 предложения.

Предложение на Любомир Каримански от „Има такъв народ” предвижда да бъдат отпуснати 20 млн. лева за БАН за проекти, които трябва да бъдат защитени. Източникът на средствата ще е от перото за ВСС. В Закона за държавния бюджет първоначално бяха заложени за БАН 119.8 млн. лв. От БСП предложиха 20 млн. лв. за повишаване на заплатите на преподавателите в държавните университети. 10 млн. лв. ще бъдат осигурени от перото на МОН, а другите 10 млн. лв. от бюджета на МРРБ.

Депутатите ще разгледат и предложението на ГЕРБ между двете четения за допълнителни средства за Селскостопанска академия.

През седмицата Народното събрание ще разгледа промени в Закона за предучилищното и училищното образование на първо четене. Законопроектът цели постигане на независимост и деполитизиране на системата на предучилищното и училищното образование. Чрез предлагания законопроект ще се осигурят политическа и партийна неутралност и съответната независимост на лицата, които изпълняват педагогически функции в системата на предучилищното и училищното образование и на държавните служители в регионалните управления на образованието при изпълнение на функционалните им задължения. По този начин ще бъде ограничена възможността за оказване външно въздействие върху тях. На вниманието на народните представители се поставят и промени в Закона за младежта на първо четене.

Парламентът ще разгледа още и предложението на ГЕРБ-СДС за компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни потребители на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието и здравеопазването.

В петък ще се проведе парламентарен контрол. 

Източник: БГНЕС

Източник: GustoNews