Дани Каназирева

Дани Каназирева пита министрите на енергетиката и околната среада: Ще се предприемат ли конкретни действия за окончателно спиране на кариерите в Белащица

Публикувана 28.01.2022

Народният представител Дани Каназирева поставя актуални въпроси в питането до министъра на енергетиката Александър Николов и министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за двете кариери в с. Белащица. “Радвам се, че след като в понеделник входирах питането си с цялата фактология по казуса, вчера министърът на околната среда и водите пристигна в Пловдив. Очаквам ясни и конкретни решения и по-малко общи приказки”, коментира Каназирева. 

По този сериозен проблем, Каназирева като областен управител на Пловдивска област, предприе конкретни действия и наложи решения, които защитиха обществения интерес. Сега въпросът е кариерите да не започнат да работят отново.  

В питането си тя се интересува дали има депозирано искане от страна на концесионерите за удължаване срока на договорите и какви конкретни действия ще предприеме министерството, за да не допусне двете концесии да продължат. Каназирева настоява за отговор, ще позволи ли държавата да се разшири площта, предоставена на “Холсим кариерни материали Пловдив“ АД и  ще задължи ли концесионерите  да рекултивират нарушените от тях терени?   

Договорът с ,,Xолcим кapиepни материали Пловдив“ АД е в сила от 01.02. 2001 г. със срок  за 20г. и 194,8 дка площ. Концесията, учредена в полза на “Европейски пътища“ АД е предоставена на 12.08.2008 г. за 25 г., като датата на влизането й в сила е 03.02.1997 г. с концесионната  площ 230,3 дка.  

„Към настоящия момент срокът на концесионния договор на първата е изтекъл, но съществува възможност същият да бъде удължен и дейността да бъде разширена, като площ и обем на кариерна дейност. За втората концесия срокът на договора изтича на 03.02.2022 г.“, посочва Каназирева. 

Тя подчертава, че през предходните години експлоатацията на двете кариери предизвика силно обществено недоволство сред населението на селата Белащица, Браниполе и Марково. Недоволството бе свързано с възникнали съществени екологични проблеми, замърсяването на въздуха с прах, шум от машини и взривните работи в района. 

„Преработвателната дейност и транспортирането на материала съществено влошаваха условията на живот и създаваха риск за здравето на населението. И двете кариери се намират в непосредствена близост до къщите на жителите на населеното място и при по-силни ветрове достига прах до всички населени места от родопската яка, както и до квартали на Пловдив. Заради това републиканският път III-8604, който преминава покрай кариерите и се ползва за извозване на добития материал, е в лошо състояние“, изтъква Каназирева. 

След протестите на хората и намесата й като областен управител, бяха извършени проверки от РИОСВ и Министерство на енергетиката, министърът Теменужка Петкова преустанови кариерната дейност. Областна управа заедно с всички държавни институции обследва сериозно  проблема.  

В питането си народният представител отбелязва, че се проучи наличието на питейни водоизточници, които са били ползвани и ще се ползват в бъдеще за водоснабдяване на с. Белaщица.  

В близост до съществуващите кариери се намират карстови извори, каптирани през 1967г. Kъм момента  два от каптажите са технологично свързани с водоснабдителната система на с. Белащица.  

По настояване на Каназирева “ВиК” ЕООД - Пловдив предприе необходимите действия за проектиране и изграждане на санитарно-охранителните зони около съществуващите каптажи, с цел да бъдат включвани във водоснабдителната система на с. Белащица. 

„Към настоящия момент са изготвени проекти за COЗ (санитарно охранителни зони), като кариерните площи попадат в пояси 2 и 3 oт тях. Близостта на изворите до действащите кариери, начинът на добив чрез взривни работи и намеренията за разширяване на концесионните площи крият риск за тези водоизточници, включително за пълната загуба на водата“, предупреждава Каназирева. 

Тя алармира и за още един проблем - в близост до кариерите в периметър между 1,5 и 2,5 км има 4 свлачища, от които едно е активно. Те са отразени в Националния регистър на свлачищните райони. 

Депутатът подчертава, че шумът и праховите емисии години наред застрашават здравето на населението от близките села и влошават условията на живот в тях. Концесионерите не са предприели задължителните мерки за ограничаване на тези вреди. 

„До настоящия момент  не са предприети никакви действия за рекултивация на нарушените площи. Познавам проблемите в детайли и не виждам никакви основания кариерите да работят“, категорична е Дани Каназирева.  

Източник: GustoNews