Димитринка Вакрилова, председател на Градската организация на БСП в Пловдив

Редови социалисти от Пловдив искат оставката на Градското партийно ръководство

Публикувана 13.01.2022

До НС  на БСП

До ОПКК на БСП

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от името на членовете на  ОПО  на БСП в гр.Пловдив

 На 12.01.2021 г. се проведе събрание на Председатели и членове  на ОПО /основни партийни организации/ в гр, Пловдив, на което бяха взети следните решения: 

1. На основание чл. 6(4) от Устава на БСП, след като разбрахме, че на организираните от РС и ГС на БСП в гр. Пловдив събрания, без допитване до обикновените членове и ОПО на БСП в гр. Пловдив са приети доклади и отчети с искане за оставката на Корнелия Нинова, излизаме с обща Декларация. 

2. Изразяваме несъгласие с предложените анализи за провеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. и опитите за прокарване на незаконни решения на ГС и РС на БСП в Пловдив на искания за оставка на Корнелия Нинова като Председател на БСП. Намираме това искане за немотивирано, а много от изнесените в анализите твърдения за неверни. 

3. Ние, членовете на ОПО в гр. Пловдив, се обръщаме с Декларация към членовете на НС на БСП и ОПКК на БСП във връзка с чл.33(23) /вземане на мерки за партийно въздействие/ и  чл.12(1) от Устава на БСП с искане  на предсрочен цикъл отчети и избори на Председател на ГС и членове на ГС на БСП – гр. Пловдив, Председатели на РС и членове на РС на БСП – гр. Пловдив и Председатели на ОПО. 

4. В подкрепа на тази Декларация инициираме подписка от членовете на ОПО на БСП от гр. Пловдив, в израз на желание за провеждане на предсрочен цикъл отчети и избори за Председател на ГС и членове на ГС на БСП - гр.Пловдив, Председатели на РС и членове на РС на БСП – гр. Пловдив и Председатели на ОПО. 

5. Напълно споделяме констатациите в доклада на Работната група на НС, начело с Кристиан Вигенин от м. декември 2020 г., че причините за непрекъснатото спадане на доверието на пловдивчани към ГО на БСП се коренят в така наречения „модел на БСП — Пловдив”. 

С цел оздравяване на ГО на БСП в град Пловдив, призоваваме НС на БСП  да вземе решение за привеждане в изпълнение предложенията на Работната група от м. декември 2020 г. и по-конкретно: 

• Чрез постоянно действаща работна група ръководството на НС, да осъществи постоянно наблюдение над дейността на районните и градско ръководства; 

• НС на БСП да приеме решение за провеждане на предсрочен пълен цикъл отчети и избори в Пловдивската градска организация; 

• ОПКК да извърши пълна ревизия на счетоводната и деловодната дейност на Областния и на Градския съвет на БСП — Пловдив за периода 2016-2021 г. 

Считаме, че това е основание НС на БСП и ОПКК на БСП, позовавайки се на чл.33(23) и  чл.12(1) от Устава на БСП да вземат на мерки за партийно въздействие  -  искане на предсрочен цикъл отчети и избори на Председател на ГС и членове на  ГС на БСП – гр. Пловдив, Председателите на РС и членове на РС на БСП – гр. Пловдив и Председатели на ОПО за избор на нови представители на тези органи. 

Декларацията е подкрепена с подписка на основание чл.33(23) /вземане на мерки за партийно въздействие/ и  чл.12(1) от Устава на БСП.

Източник: GustoNews