Община Пловдив пусна обществена поръчка за нова сграда на ОУ „Княз Александър I”

Публикувана 13.01.2022

Обществена поръчка за построяването на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ пусна Община Пловдив. Поръчката е разделена на четири дейности, като в първата влизат изготвяне на ПУП, идеен, инвестиционен  и технически проект. Втората е за упражняване на авторски надзор, а третата е за строително-монтажните дейности. В четвъртата позиция е оборудване на сградата, изграждане на площадки и на спортна зала.

Обществената поръчка е по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020-2022 година. Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ.

„Община Пловдив има одобрени общо 7 проектни предложения по програмата. Освен сградата на ОУ „Княз Александър I“ финансиране получават още построяването на детска градина в район „Южен“ за 6 групи, нова детска градина в район „Тракия“ за 8 групи, изграждането на пристройка на ДЯ „Веселушка“ в район „Източен“, разширяване на ДГ „Буратино“ с още 3 групи и физкултурен салон, разширяване на ДГ „Чучулига“ с 2 групи и изграждане на физкултурен салон и реконструкция на корпуса на СУ „Константин Величков“ в район „Южен“, коментира заместник-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев.

„Има подписани договори за строителен надзор за всички обекти.  Проведени са обществени поръчки и са избрани изпълнители за детските градини в районите „Южен“ и „Тракия“, за ДГ „Буратино“, ДЯ „Веселушка“ и ДГ „Чучулига“. СУ „Константин Величков“ е в процедура по избор на изпълнител“, допълни Райчев.

Всички проекти са на обща стойност 18 108 006 лева с ДДС, като безвъзмездната помощ е 14 817 000 лева, а 3 291 006  лева е съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

Източник: GustoNews