Атанас Калчев - кмет на Община Кричим

Атанас Калчев: Нарушителите на обществения ред в Кричим ще бъдат санкционирани

Публикувана 28.07.2021

Нарушителите на обществения ред в Кричим ще бъдат санкционирани, а Общината не е издавала разрешение за мероприятие на открито. Това става ясно от пост в социалната мрежа на кмета Атанас Калчев. 

В него той заявява:

Уважаеми съграждани, за да се прекратят започналите спекулации по отношение на  

издаването на разрешение за провеждане на мероприятия на открито от общинската администрация искам да направя следното разяснение:

В рамките на урбанизираната територия на гр. Кричим, с изключение единствено и само в обхвата на кв. "Крайречен", не се издават и няма да се издават разрешения за провеждане на масови мероприятия от какъвто и да е характер, на юридически и/или физически лица без значение от етническата и/или малцинствена група, към която се самоопределят някои наши съграждани, че принадлежат.

Всички действия, с които се възпрепятства свободното придвижване на граждани и МПС- та по улиците, булевардите и вътрешнокварталните улички на гр. Кричим, с които се нарушава обществения ред, както и спокойствието на живущите, представляват нарушения на разпоредбите на Закона за движение по пътищата, действащата Наредба 1 на община Кричим и Закона за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г. и с последните му изменения допълнени в Държавен вестник бр.52 от 02.07.2019 г. и бр. 60 от 30.07.2019 г. 

Призовавам всички граждани, които преценяват, че са нарушени  в цялост или частично правата им по отношение спазването на обществения ред на територията на гр. Кричим, да сигнализират компетентните органи по установения и регламентиран в законите ред.

В конкретния случай от вечерта на 27.07.2021 г., нерегламентираното и неправомерно затваряне на част от улица "Пловдив" и провеждането на увеселително мероприятие, с което е нарушено спокойствието на гражданите и най-вече живущите на тази и съседните й улици, категорично заявявам, че общинската администрация НЕ Е ИЗДАВАЛА разрешение за провеждането на какъвто и да е било вид мероприятие на открито върху пътното платно и тротоарните площи на ул. "Пловдив"! Нарушителите са установени и ще бъдат санкционирани по съответния ред определен в Наредба 1 на община Кричим!

Източник: GustoNews