Уеднаквяват правилата за всички дружества при изчисляването на вторите пенсии

Публикувана 10.06.2021

Размерът на вторите пенсии на осигурените в частни пенсионни фондове ще се определя по едни и същи формули от всички дружества. Формулите са посочени в наредба на Комисията за финансов надзор, която е пусната за обществено обсъждане, пише Труд бг. 

Основният фактор за определяне размера на втората пенсия е натрупаната сума по личната партида на осигурения.

Но освен това месечните суми, които човек ще получава, ще зависят и от възрастта, на която се пенсионира, и от вероятността да стане столетник.

Данните за смъртността ще бъдат взимани от НСИ и ще бъдат едни и същи за всички пенсионни компании.

Целта е хора на една и съща възраст, които имат еднакви натрупани суми в различни дружества, да получават една и съща пенсия.

Конкретният размер на втората пенсия обаче ще зависи и от таксите на пенсионните компании, при които може да има малки разлики.

Размерът на вторите пенсии ще зависи и от технически лихвен процент, определян от КФН. Той би трябвало да отразява възможността парите на осигурените в частни фондове да носят доходност и след като станат пенсионери.

Но в наредбата е посочено, че тази лихва ще бъде не по-висока от лихвата по 10-годишните български държавни ценни книжа, която в момента е само 0,14%.

Източник: GustoNews