„Демократична България“ наруши Изборния кодекс, въпреки че призовава за законност

Публикувана 28.02.2021

Коалиция „Демократична България“, която от години афишира стремежа си към законност в страната, демонстрира явно погазване на закона и наруши Изборния кодекс за предстоящия парламентарен вот на 4 април. От коалицията стартираха предизборната си агитация далеч по-рано от предвидените по кодекса 30 дни и още в четвъртък, 25 февруари, започнаха агитация в центъра на Пловдив. Това става ясно от решение на 16 Районна избирателна комисия, което е издадено на 27 февруари.

То гласи:

"С вх. № 3/26.02.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16 е постъпила жалба от госпожа Златка Пеева, в който се съдържа твърдение, че на 25.02.2021г. на адрес пл. „Стефан Стамболов“ № 1, гр. Пловдив, се извършва непозволена агитация от страна на партията „Демократична България“, като са спирани минаващи граждани с цел разговор и рекламна агитация извън срока на предизборната кампания. Към сигнала са приложени и 4 бр. цветни снимки.

След постъпване на сигнала, ръководителят на работната група по разглеждане на постъпилите жалби и сигнали, съгласно Решение № 6-НС/16.02.2021г. на РИК 16 е разпоредил незабавна проверка на мястото на посочения адрес от членовете на комисията Заприн Динев и Александър Пецов, която е констатирала следното:

В източната част на пл. „Стефан Стамболов“ № 1, по улица „Княз Александър I-ви“ 43-45, гр. Пловдив са били разположени два броя сини на цвят флагове с височина приблизително 4.50 м., съдържащи надпис Демократична България, логото на коалицията, както и стилизирано изображение на националния флаг. Бил е разположен 1 бр. рекламно-информационен елемент - масичка с размери приблизително 50х50х100 см., на която е изобразено наименованието на коалиция „Демократична България“, нейното лого, изписана е дата 4 април 2021, надпис „България може много повече“, както и надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. От лявата ѝ страна е прикрепен декоративен елемент, в тъмно син цвят, с приблизителни размери 15х250 см., съдържащ надпис „Парламентарни избори 2021“, наименованието на коалиция „Демократична България“, а в горната част е монтирано логото на коалицията в кръг с приблизителен диаметър 50 см.

Лицето, което се е намирало зад тази масичка, е раздавало два вида предизборни печатни материали, а именно:

- двустранно цветен флаер с размер А5, предната част на който съдържа текст „Законност и модернизация са рецептата за високи доходи и бъдеще на децата ни“, наименованието и логото на коалиция „Демократична България“, както и логата на трите политически партии в обединението. В долната половина на печатното произведение е снимка от протестите пред Министерски съвет през лятото на 2020г. На гърба на същото, в 12 точки са изредени изявления касаещи различни сфери на обществени отношения под наименование „Приоритети“.

- печатно произведение с размер А6, съдържащо залезна снимка на бреговата част на парк „Росенец“, като на преден план върху оформена купчина камъни е поставен българския флаг. На задната част в монохромен стил е изобразено стилизирано подобие на пощенски плик, адресиран „До всеки български гражданин“, с призив „Стани пазител на вота, за да не окрадат гласовете ни, както се опитаха да откраднат земята ни!“. Посочена е адрес на Интернет страница и безплатен телефонен номер, на които желаещите да се включат в тази кампания следва да се записват.

За да бъде извършена преценка дали е налице нарушение на разпоредбата на чл. 185, ал. 1, от Изборния кодекс е необходимо да се даде отговор на въпроса дали описаните рекламно-информационни елементи и печатни материали следва да се разглеждат като агитационен материал по смисъла на разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК. С оглед легалната дефиниция, „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. Също така, от съществено значение за определянето на характера на описаните материали е дали същите са изготвени и разпространени от субектите по чл. 183, ал. 1, пред. 1 от ИК.

Безспорно се установява, че рекламно-информационните елементи и печатни материали са изготвени и се разпространяват непосредствено от коалиция от партии „Демократична България“, субект по цитираната по-горе разпоредба.   

По отношение на същите не би могло да се приеме, че нямат характера на агитационни, тъй като не съдържат изрично формулиран призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Материалите имат конкретна и ясна насоченост, и внушават подобряване на различни аспекти от живота на гражданите при евентуална промяна на управлението, респективно - на състава на Народното събрание, с хора, издигнати от визираната коалиция от партии. Единият от печатните материали безспорно съдържа апел и то в различни насоки – по различни въпроси, касаещи укрепване на правовия ред и институциите, реформа на изборния процес, възстановяване на ролята на парламента, развитие на човешкия капитал, „демонтиране на сарайския модел“, „България може много повече“ и др. От анализа на текстовете се установява, че става въпрос за призив за подкрепа на определени политики за напред от страна на коалицията от партии или за обещания за определена политика на национално ниво, която може да се реализира само ако коалицията от политически партии има властовия ресурс за това. От друга страна, снимките използвани върху печатните материали са своеобразна препратка към събития за реализирането на които ключов принос претендира да има именно въпросната коалиция от партии. На следващо място, с оглед посочения като приоритет за отстраняване на политическа партия „ГЕРБ“ от управлението е налице и призив за неподкрепа на конкретно посочена политическа партия.

С оглед всичко изложено по-горе, независимо от липсата на изрично формулиран призив за подкрепа, както в рекламно-информационните елементи, така и в печатните материали, следва да се приеме, че в своята цялост те имат агитационен характер.

Времето посочено в сигнала и на извършената проверка, съотнесено към правилото на чл. 185 от ИК означава, че призивът на коалицията от партии „Демократична България“ се прави темпорално извън конкретно определените рамки на предизборната кампания, съгласно чл. 175 от ИК. В този смисъл РИК не е компетентна да се произнася по същество по жалби и сигнали за нарушение на забраната за поставяне на агитационни материали извън предизборната кампания.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29; чл. 185, ал. 2 от ИК, РИК 16 – ПЛОВДИВ,

РЕШИ:

ИЗПРАЩА на Кмета на Община Пловдив сигнал с вх. № 3/26.02.2021г. в Регистъра на жалбите и сигналите на РИК 16, като указва да извърши преценка на изложените по-горе факти и обстоятелства за нарушаване разпоредбите на Изборния кодекс и предприеме вменените му от закона последващи действия.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК."

Решението е подписано от председателя на 16 РИК Илиян Иванов и секретаря Манка Бабаджанова.

Източник: GustoNews