ПП „Републиканци за България“ представя политиките в сектор „Външна политика“

Публикувана 26.02.2021

ПП „Републиканци за България“ стартира серия от уебинари, на които представя различните секторни политики, които ще залегнат в предизборната програма на партията.

Експерти от сектор „Външна политика“ изготвиха предложения, които са сведени до пет.

Представянето им бе направено от координатора на сектор „Външна политика“ д-р Джема Грозданова – Международен секретар на партията, Иван Анчев - координатор на сектор „Политики към българите в чужбина“ и Владимир Владимиров - политически анализатор на Западните Балкани. И тримата са членове на Изпълнителния съвет на Републиканци за България.

Предложенията, с които ПП „Републиканци за България“ излиза и ще работи са:

1. Подкрепяме по-задълбочената интеграция в ЕС и процеса на разширяване

Запазването на единството на ЕС, особено след Брекзит, е задължително условие за бъдещото задълбочаване на взаимодействието между държавите членки и утвърждаването на глобалната роля на Съюза. За успешното функциониране на ЕС е необходимо засилване на демократичната легитимност, прозрачност и ефективност, включително чрез по-активна роля на националните парламенти и прилагане на по-ясен и видим механизъм на европейско законодателството.

Подновяването на разговора за разширяването на ЕС стои на дневен ред и е приоритетен въпрос за нас. От геополитическа гледна точка, процесът на постигане на пълноправно членството в Съюза и пълната интеграция на държавите – кандидатки генерира сигурност и гарантира стабилност в региона.

2. За нас колективната отбрана и трансатлантическото сътрудничество нямат  алтернатива

Евроатлантическата интеграция е изключително важна на фона на настоящите предизвикателства пред сигурността, особено в контекста на засиленото влияние на трети страни в региона на Черно море и на Балканите. НАТО е формат, който гарантира мир, стабилност и върховенство на закона. Алиансът има нужда от адаптация към новата среда за сигурност и от стабилни отношения между партньорите.

Приоритетно за РБ е сътрудничеството между НАТО и ЕС, което трябва да постигне пълния си потенциал, особено за развиване на способностите в двете организации.

Подкрепяме политиката на „отворени врати” на Алианса, водени от убеждението, че евроатлантическата интеграция е основно средство и реална възможност за постигане на дълготрайна стабилност в страните кандидатки за членство.

3. Възобновяване на ролята на България в регионалното сътрудничество

Българското председателство на Съвета на ЕС даде нов импулс на разширяването в посока към Западните Балкани. Оценяваме ветото от страна на България за началото на преговорния процес с РСМ и Албания като непоследователно и недалновидно решение. На мнение сме, че страната ни може да защити ефективно интересите си в рамките на преговорния процес на ЕС с Република Северна Македония и Република Албания и той трябва да започне възможно най-бързо.

Особено внимание отделяме на регионалното сътрудничество във формати, продиктувани най-вече от факта, че сме непосредствени съседи с две държави-членки на ЕС и три страни-кандидатки.

Подкрепяме преговорния процес със Сърбия и Черна Гора, като отчитаме националния интерес.

Ефективният диалог с Турция трябва да продължи. Изпълнението на споразумението между ЕС и Турция от март 2016 г. изигра основна роля за намаляването на броя на незаконно пристигащите в България мигранти. Подкрепяме развитието на отношенията между България и Турция в дух на сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и икономическата сфера.

4. Утвърждаване на стратегическото партньорство със САЩ

САЩ и България споделят обща воля за задълбочаване на стратегическото партньорство в области от взаимен интерес: сигурност и отбрана; енергийна сигурност; върховенство на закона; образование и връзки между народите на България и САЩ; борба с тероризма. Отмяната на визовия режим за българските граждани е приоритетен въпрос. Оставането на България извън Програмата за безвизови пътувания - Visa Waiver Program (VWP) възприемаме като несъответстващо на нивото на двустранните отношения.

5. За ограничаване на позициите на Русия в България и региона

В отношенията си с Русия отчитаме националния интерес и единната ни политика със страните-членки на ЕС и НАТО. В средносрочен план развитието на българо-руските отношения зависи от преодоляването на напрежението породено от кризата в Украйна. Анексията на Крим е тежко нарушение на международното право. Обвързваме изпълнението на Минските споразумения с преразглеждането на санкциите срещу Русия. Националният интерес на България предполага диверсификация на енергийните източници и отслабване на руското политическото влияние в региона.

През следващите седмици експертите на ПП „Републиканци за България“ ще представят всички секторни политики, върху които ще работят занапред.

Още може да видите във видеото:

https://www.youtube.com/watch?v=pi1ApAtgwPc

Източник: GustoNews