Общинският съвет прие наредбите за паркоместата и таксиметровите дейности

Публикувана 23.02.2021

Пловдивският общински съвет гласува с мнозинство промените в две общински наредби – за наемане на паркоместа пред жилищните сгради и изменената наредба за извършване на таксиметрова дейност. Точката за новата наредба за отдаването на паркоместа със скоби под наем бе приета без дебати и излишни спорове, тя бе отложена от миналата сесия. Днес предложението гласуваха: ЗА - 27 съветници, ПРОТИВ – 1 и  14 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

Според гласуваната вече наредба, районните кметства са длъжни да проведат търг с явно наддаване, ако за едно място има повече от един кандидат. Ще могат да се отдават и повече паркоместа за едно жилище, ако няма интерес към тях. Право на паркоместа вече ще имат имат не само собственици на апартаменти и наематели, но и техните роднини по права линия. Разрешителното ще бъде за по-голям срок - 5 години, вместо досегашния 3-годишен срок.

Наредбата ще влезе в сила от 1 март.

Почти единодушно местният парламент прие и отчета на пловдивския омбудсман Борислав Стаматов за работата му през 2020-та година.

Общинската сесия продължава.

Източник: GustoNews