В Стария град се крие портрет на Левски

Публикувана 20.02.2021

В Стария град се намира къщата, в която е живял съратникът на Левски - Георги Данчов - Зографина. 

Той оставя за поколенията два портрета на Левски - живописен и литографски.

(Използваната снимка с лика на Левски е литографският портрет на Георги Данчов – Зографина).

Plovdiv Old town /official/

Източник: GustoNews