Готов е проектът на УМБАЛ „Свети Георги“ за модерна хеликоптерна площадка върху многоетажен паркинг

Публикувана 02.02.2021

Инвестиционният проект за изграждането на многоетажен паркинг непосредствено до Спешния портал на болницата с модерна хеликоптерна площадка е завършен изцяло и към момента УМБАЛ „Свети Георги“ търси финансиране за изпълнението му. Това съобщиха от ръководството на Университетската болница в Пловдив.  Проектът включва изграждане на площадка за приземяване на съвременни хеликоптери на покрива на паркинга, с директен коридор (естакада) и топла връзка към Спешно отделение.

„Функционалното съоръжение с естакада и топла връзка към Спешно отделение ще бъде на ново място, тъй като от 8 години старият бетонен терен не е собственост на болницата. Бетоновата площадка, използвана в миналото при необходимост за приземяване на хеликоптери, е разположена в поземлен имот, който от 2013 година не е собственост на УМБАЛ „Свети Георги“.”, обясниха от ръководството на пловдивската болница.

И уточниха че: „Площадката е изгубила първоначалното си предназначение в годините 2000-2009 г., като окончателно изчезва от кадастъра и кадастралната карта на 3 юни 2009 г.

През посочения период не са били предприемани действия за възстановяване или узаконяване на площадката, като тогава лечебното заведение е имало дял в собствеността върху имота, в който се е намирала бетоновата площадка.

Новото ръководство на лечебното заведение, което встъпи в длъжност през лятото на 2010 г., предприе действия за възстановяване на функциите на площадката, но през 2013 г. в резултат на градоустройствено планиране и урегулиране, имотът премина изцяло в собственост на държавата. 

Местоположението на площадката вече е несъвместимо с предвижданията на общия устройствен план на града, поради жилищното застрояване и новопостроения булевард – продължението на бул. „Свобода“ покрай парк „Отдих и култура“. 

Към момента на ръководството на болницата не са известни правният статут и собствеността върху имота.”  

„През 2013 г. ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД предприе действия за проектиране и строителство на новата хеликоптерна площадка.”, подчертаха от лечебното заведение.

Източник: GustoNews