Лилия Чолакова - председател на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС) / снимка: Марица

Край на отсрочките за паспорти на сградите, ще има глоби

Публикувана 28.01.2021

Лилия Чолакова е председател на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС). Тя е учредена от фирми на професионални домоуправители. От АДУЕС предупреждават от години, че през 2022 година всички стари сгради, които нямат технически паспорти, трябва да си изготвят такива. Решението е част от общоевропейския регламент, който цели да покаже земетръсустойчивостта на сградния фонд в отделните страни.

 - Госпожо Чолакова, по груби сметки се говори, че между 2 и 5 лева на квадратен метър ще излезе задължителната паспортизация на жилищата. Има ли по-точни разчети?

- По наше проучване, както и на членовете на асоциацията цените варират между 3 и 8 лева, в зависимост от това къде е сградата. За София казват, че цените ще варират до 8 лева. Това значи, че едно жилище с площ 65 - 70 квадратни метра при една средна цена от 6 лева на квадратен метър трябва да заплати приблизително 400 лева за паспортизацията, и то, ако е налична документацията на сградата.

- Декември 2022 г. е крайният срок, до който сградите у нас трябва да имат технически паспорти. Повече няма да има удължаване на срока, предупреди наскоро регионалният зам.-министър Валентин Йовев. В същото време не се предвижда държавна помощ за паспортизацията. Какво следва от това?

- Тези две новини са доста обезпокоителни. Сроковете за изготвяне на техническите паспорти вече бяха удължавани четири пъти. Времето до края на 2022 г. обаче е изключително недостатъчно за тези 70 хиляди сгради. Проблемът е, че технически паспорт се съставя на цяла сграда, а не на отделен вход.

Ние обсъждахме, че на един жилищен блок с 4 и повече входа една такава процедура - от първото общо събрание до техническото съставяне на самия паспорт може да отнеме повече от година! На всеки отделен вход трябва да се направи общо събрание - те трябва да си излъчат комисия.

Междувременно, както често става, те може да се изпокарат.

Все някой вход ще даде отбой. След това трябва да направят съвместно общо събрание и да съберат две-три оферти от фирми, които извършват тази дейност, за да изберат подходящата. Трябва да отидат в Общината да видят дали имат налична документация за сградата. Само срокът на Общината за отговор е поне месец. После трябва да изберат фирма за фактическото обследване и тя да им каже колко ще струва това в крайна сметка. След това трябва да си начислят и съберат средствата. Сумата е голяма за всяко едно домакинство - такива пари не се събират за месец. Във всеки блок ще има семейства в неравностойно положение или такива, които са пострадали от ковид кризата. И накрая за период от 2-3 месеца да се възложи на фирмата за обследване. Процедурата е дълга дори и за сгради с по-малко апартаменти. Изключително важен фактор е социалният статус на собствениците.

- Паспортизацията може да се извърши, ако блокът знае къде му е техническата документация. Какво се прави, ако няма такава?

- Ако етажната собственост няма никакви документи, трябва да се направи ново заснемане на сградата. А това означават допълнителни средства, които пак трябва да бъдат извадени от джоба на собствениците. При запитване към кмета на Пловдив преди повече от година за налична техническа документация - архив за сградите, строени преди 1989 година, ни бе отговорено, че няма данни за съхранени проекти. Преди време главният архитект на София заяви, че ще предостави проектната техническа документация на 12-те типови панелни блока в София. Надяваме се това да се случи за цялата страна, за да са облекчи чисто документално процедурата и за да се спестят пари на хората.

- Хората наясно ли са изобщо, че до догодина трябва да направят паспортизация на сградите, които нямат такава?

- Не. На територията на град Пловдив, а и в останалата част на страната членове на АДУЕС съобщават, че разяснителна кампания не е провеждана. На сайтовете на дадени общини има съвсем малко съобщена информация. Тя е недостатъчна и собствениците на самостоятелни обекти и домоуправителите не могат да се ориентират по нея какво точно да направят.

- Как реагират собствениците на жилища на необходимостта да се направи паспортизация?

- По-скоро са негативни реакциите. Смея да твърдя, че повечето хора чакат срокът отново да бъде удължен - за пети път. Вече обаче няма закога да се отлага. Собствениците трябва да са наясно - тук няма някаква конспирация, чиято цел е някакви фирми да вземат едни пари. Това е европейски регламент, който е отлаган вече 4 пъти и повече няма накъде.

- Има ли достатъчно фирми, лицензирани за изготвяне на технически паспорти?

- Представител на Камарата на строителите заяви, че има достатъчно фирми, които да извършат всичко. Не знаем колко точно са ​- говорили сме с 1-2, които могат да поемат паспортизацията. Голяма част от клиентите още си мислят, че това ще е просто още едно даване на пари за една хартия. Според тях няма да има истинско обследване, а просто едно проформа оформяне на документи. Имат наблюдения, че така е било по програмата за саниране - тоест това вече се е случвало.

- Как може да се подпомогне информационно този процес?

- Трябва да има разяснителна кампания и кметът на всяка община е длъжен да я направи съгласно Наредба 5 за техническите паспорти. Такава досега не е правена в страната в никоя община. Може би е добре да бъдат създадени методически указания, в които да има бланкови документи с решенията на общото събрание на етажната собственост, които трябва да се вземат за паспортизацията. Подобни методически указания бяха изготвени по програмата за саниране.

Тя беше много добре разяснена - какво да направите стъпка по стъпка.

Имаше и бланка протокол от общото събрание на етажната собственост. Професионалните домоуправители знаят всичко това, но тези по входовете оттук-оттам чуват за някакъв технически паспорт. Няма ясни и точни указания какво точно да правят. И нещо друго ​- ако те не съставят правилно протокола от общото събрание и някой започне да оспорва решението? Какво се случва ​- крайните срокове са тотално изгубени. Ако съдът отсъди, че има пропуски в тази документация, и отмени решението на общото събрание -тогава процедурата започва отново, за да се изчистят допуснатите грешки.

- Какви са санкциите, ако бъде пропуснат срокът за изготвяне на технически паспорт?

- В преходните и заключителните разпоредби санкцията е 300 лева за цялата сграда. Това не е много, но санкцията не отменя задължението да бъде съставен паспорт. Регионалният зам.-министър Йовев каза, че освен че няма да е удължен срокът, кметовете ще изпълнят своето задължение да издадат заповед за издаване на технически паспорт по служебен път и след това ще възстановят средствата в Общината с издаване на изпълнителен лист. Скептично настроена съм за това. Тази процедура е уредена в член 48 от ЗУЕС - тя касае не само техническите паспорти. Ако е протекъл покривът и етажната собственост не може да го оправи, да събере пари и избере фирма за този ремонт, същата процедура може да направи кметът на общината. Случвало се е да искаме от кметове да задействат тази процедура за етажни собствености, които управляваме, но отговорът винаги е бил, че Общината не разполага с бюджет за това. Имаме конкретен пример с блок преди време, на който се появиха конструктивно неустойчиви тераси, които бяха тръгнали да падат. Ремонтът излезе от порядъка на 100 хиляди лева. Правихме преди това събрание на ​етажната собственост, обяснявахме, че това е опасно, отдолу опънахме колове и ленти, за да не пострада някой. В Общината писахме заявление да приложат член 48 от ЗУЕС, защото показахме протоколи от събрания, където се решава да не се извършват тези ремонтни дейности по терасите. И от Общината ни отговориха да си направим общо събрание и да си вземем решение! Тогава ние се оттеглихме от тази ​етажна собственост. В крайна сметка част от собствениците сами си укрепиха терасите. Затова дълбоко се съмнявам, че кметовете ще имат ресурс и при паспортизацията на жилищните сгради.

Автор: Росен Саръмов, Източник: Марица