„Помощ за книгата” за 2021 г.

Финансират творчески проекти в областта на книгоиздаването

Публикувана 26.01.2021

Министерството на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. По програмата ще могат да се финансират творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: „Българска и преводна художествена литература“, „Българска и преводна хуманитаристика“, „Литература за деца и юноши“ и „Културно наследство и съвременна култура“.

Проектите се подават на адреса на Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на публикацията – 25.02.2021 г. включително. Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева, а общата сума на конкурсната сесия е в размер на 100 000 лв.

В конкурса за финансово подпомагане имат право да кандидатстват издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец, които, заедно с Правилата, са достъпни на интернет страницата на Министерството на културата:

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=63&z=856

За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02 94 00 930.

Източник: GustoNews