Кметът на община „Марица“ преряза лентата на модерна компостираща инсталация, изградена по европейски проект

Публикувана 15.01.2021

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов, председателят на Общинския съвет Гергана Трендафилова, зам.-кметът Петър Минков, кметът на с. Ясно поле Иван Иванов и управителят на фирма „Браво строй“ ООД Димитър Янков, прерязаха лентата на модерна компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Обектът е построен по спечелен европейски проект и е на стойност 5 293 998 лв. Финансиран е от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от националния бюджет чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Съоръжението е разположено на терен от 14 000 кв. м. в местността „Чарлъшки ливади“ в землището на с. Ясно поле. То е с капацитет 6200 тона годишно и ще обслужва над 30 000 жители от 19-те села на селищната система.

Водосвет за успех на начинанието отслужи отец Николай, а кметът Димитър Иванов припомни, че това е поредният успешно реализиран значим проект за община „Марица“.

„Поставихме началото на този проект още през 2015 г. и благодарение на труда на много хора, той вече е финализиран. Имаше общини, които се кооперираха по няколко, за да кандидатстват и да бъдат одобрени. Община „Марица“ имаше силата, волята и възможностите сама да се справи и да  спечели този проект. Изпълнението му е още един пример за успешно партньорство между Европейския съюз, местната и държавна власт и нарежда община „Марица“ сред модерните общини в България.“, заяви  Димитър Иванов.

Той посочи, че осъществяването на проекта е резултат от общите усилия на ръководството, администрацията и Общинския съвет.

„Аз лично съм защитавал необходимата техника на депото, която трябва да се закупи. Благодаря на Регионалната инспекция по околната среда и водите,  затова, че в срок и навреме направи съгласувателните процедури, на екипа на община „Марица“ за положените усилия, на Общинския съвет, който одобри инвестицията и ми гласува доверие, на ръководителя на проекта инж. Петър Минков, на координатора инж. Даниел Трендафилов, на администрацията, на ръководството и на всички, които ни помогнаха за приключването на проекта в срок. Признателен съм и на строителите и доставчиците за навременно и качествено свършената работа.“, изтъкна кметът на община „Марица“.

Той подчерта, че отсега нататък най-голяма роля за ефективната работа на съоръжението ще имат кметовете на 19-те населени места в селищната система.

„Разчитам много на кметовете за успешното изпълнение на проекта. Те ще помогнат за организираното събиране и извозване на растителния отпадък. Заложили сме минимални количества, надявам се да ги изпълним. Имаме достатъчно техника, ако е необходимо общината има готовност да закупи още. Нека запазим община „Марица“ чиста.“, призова Димитър Иванов.

Той допълни, че има и друг положителен ефект - крайният продукт – компост, ще е в услуга на земеделските производители, които са много на брой на територията на общината.

„Предстои сериозна организация и интензивен труд, защото целта на проекта е опазване на  околната среда. Смятам, че със самосъзнание и дисциплина ще успеем да постигнем тази цел. Надявам се, че всеки жител съвестно ще отделя растителния отпадък, а общината ще го извозва. На първо време компостът ще се използва за увеличаване на зелените площи и за нуждите на общината, както и за инвеститорите и земеделските производители в селищната система.“, добави кметът на община „Марица“.

Зам.-кметът и ръководител на проекта Петър Минков обясни, че има потенциал да бъде спестена немалка част от такса битов отпадък, която е голямо перо в бюджета на общината.

„Ако натоварим инсталацията и постигнем целите, които сме си поставили, ще намалим с 4000 тона отпадъка, който депонираме в Шишманци и Цалапица, което означава, че ще бъдат спестени приблизително около 450 000 лева годишно.“, заяви Петър Минков.

Кметът на община „Марица“ допълни, че за реализацията на проекта е необходимо съдействието на цялото население.

„Всички жители на община „Марица“ отсега нататък носят отговорност за ефективната работа на съоръжението, а стимулът им за разделно събиране на отпадъка е, че за поредна година не предвиждаме увеличаване на такса смет. Аз вярвам в хората на община „Марица“ и ако всеки е достатъчно съзнателен, ще се радвам да стигнем до етап, в който може да бъде намалена такса смет. Спестените средства пък ще бъдат използвани за други инвестиции, които са в полза на жителите на селищната система.“, каза Димитър Иванов.

Той предупреди, че ако не се спазват изискванията за отделяне на отпадъка, ще се налагат глоби, като размерите им са уточнени в листовките, раздадени на всяко домакинство, по време на разяснителната кампания при старта на проекта.

Кметът на община „Марица“ поясни, че умишлено е избрана общинска, а не частна фирма, която да ръководи работата на компостиращата инсталация.

„Община „Марица“ винаги е с няколко стъпки преди другите, така че цялата инсталация ще бъде предоставена на търговско дружество „Чиста Марица“ ЕООД, което е 100 % общинска собственост. Така контролът над техниката и съоръжението ще е в ръцете на общината“, категоричен е Димитър Иванов.

В официалната церемония, при която бе прерязана лентата на новоизградената компостираща инсталация,  както и в заключителната пресконференция преди това, взеха участие представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, зам.-кметовете Николай Стаматов, Гергана Титюкова и Анелия Симеонова, секретарят Надежда Димитрова, координаторът на проекта - началник отдел „Строителство“ в община „Марица“ Даниел Трендафилов и кметове на населени места. 

Източник: GustoNews