Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов

Димитър Иванов: Най-големият ми успех е извоюваното доверие между мен и жителите на община „Марица“!

Публикувана 24.11.2020

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов направи равносметка на свършеното през първата година от третия си мандат, която всъщност се оказа годината, белязана от пандемията на COVID-19. Въпреки необичайната ситуация, една от най-младите общини у нас, е успяла да завърши успешно всички големи инфраструктурни проекти, сред които изграждането на  детска градина в с. Калековец, Младежки дом в с. Крислово и нова сграда на кметството в с. Трилистник.

Икономическият спад заради новия коронавирус не попречи на реализацията на стартираните европейски проекти в община „Марица“ , сред които цялостна подмяна на водопроводната мрежа, изграждане на първата пречиствателна станция за питейна вода в с. Граф Игнатиево и на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в с. Ясно поле.

Ударно се подготвя екипът на кмета Димитър Иванов и за следващата година, когато е планирано проектиране и изграждане на пречиствателни станции в с. Войводиново и Рогош, изпълнение на проект за заустване на канализационната мрежа в пречиствателна станция „Пловдив“ с довеждаш колектор от с. Труд до границите на Пловдив, преасфалтиране на улици, изграждане на детски и спортни площадки и реновиране на инфраструктурата в индустриалните зони. Да края на мандата пък ще бъде построена  и третата спортна зала на територията на община „Марица“, която ще е в с. Рогош. 

- Господин Иванов, първата година от третия Ви мандат бе необичайна заради кризата, възникнала вследствие на пандемията, която сви икономиката и намали приходите. Как се отрази тази неочаквана ситуация на работата на общинската администрация и успя ли тя да се справи с новите предизвикателства?

- В община „Марица“ сме отговорни и стриктно спазваме всички разпоредби, заповеди и указания, спуснати от съответните министерства и от Областния кризисен щаб. Истината е, обаче че в така създалата се ситуация заради новия коронавирус, се работи много трудно.

Още в началото на пандемията в община „Марица“ бе сформиран Общински щаб, който съблюдаваше, координираше и контролираше стриктно да се спазват всички мерки, за които жителите бяха уведомявани всекидневно. Създадена бе своевременна организация под мое ръководство и благодарение на кметовете по населени места, чрез която се доставяха всички необходими лекарства и продукти на хората под карантина.

Удължен бе срокът на програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Чрез нея се доставяше топла храна на 170 уязвими жители от община „Марица“, които поради възраст или тежко здравословно състояние и продължителна изолация, в условията пандемията, нямаха възможност да го сторят сами.

В централната сграда на община „Марица“ и в тази на данъчната дирекция поставихме уреди за измерване на температурата за 1 секунда с цел опазване здравето на жителите и работещите в администрацията. За да не прекъсва работния процес, направихме график за дистанционна работа на част от служителите, защото сградният капацитет не ни позволява всички да са на работните си места при спазване на необходимата дистанция.

За съжаление пандемията не подмина и администрацията и се наложи да работим в силно намален състав. Тук е моментът да благодаря на всеки един свой служител за усилията, които полага затова работата на общината да не спира, проблемите на хората да се решават и да се извършват всички административни услуги и към бизнеса, и към населението.

Поднасям извиненията си на жителите на община „Марица“ ако се е наложило да чакат повече за определена услуга, но в момента общинската администрация работи с 30 на сто по-малък капацитет, заради заболеваемост на служителите. Слава на Бога, че повечето от тях изкарват инфекцията с по-леки симптоми и се лекуват в домашни условия.

Надявам се да не се увеличават болните, защото тогава може да предприемем по-сериозни мерки, като затваряне на общината и изпращане на всички на дистанционна работа. За съжаление отменихме всички мероприятия и празници от културния календар на община „Марица“ и затворихме пенсионерски клубове, защото възрастните са най-уязвими в тази пандемия.

За да предпазим здравето и живота на хората, в момента тече процедура за закупуване на система, чрез която заседанията на комисиите и на общинския съвет ще се провеждат онлайн. Смятам, че за сесията през декември, тя вече ще е инсталирана и ще се ползва за заседанието на местния парламент. На по-късен етап, ако тази система е ефективна, ще закупим и за дирекция „Устройство на територията“ ,  за да не се отлагат заседанията на експертните комисии. Всички тези мерки са в името на безопасността на всеки един служител и в услуга на населението на община „Марица“.

Искам да благодаря на жителите на общината, затова че са отговорни, спазват мерките и проявяват разбиране към ограниченията и извънредната ситуация. Очевидно е, че в следващите месеци ще трябва да се приспособим и да работим по този начин.

- През миналите два мандата Вие поставихте в центъра на общинската политика децата и тяхното добруване. Построихте 8 нови детски градини и реновирахте всички стари. През този мандат обещахте да работите върху инфраструктурата, за да се подобри живота на жителите в 19-те села. Кои от големите инфраструктурни проекти успяхте да осъществите, въпреки кризата от пандемията?

- Само искам да уточня, че наред с реновирането на инфраструктурата в населените места, продължаваме да работим за комфорта на децата, въпреки че голяма част от образователния сграден фонд е реновиран.

Всъщност именно в началото на този мандат довършихме и открихме новата, осма поред, детска градина в с. Калековец, като с построяването й решихме два проблема – намерихме места за децата в предучилищна възраст и къде учениците от Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Калековец да провеждат практиката си.

Новата сграда на ДГ „Весела“ е за 4 групи – три градински и една яслена. В двора има 4 нови детски площадки, изпълнени изцяло по европейски стандарти. Предишната постройка, в която се е помещавало детското заведение, е на повече от 30 години. Тя е в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и негова собственост. Сега, след като децата на с. Калековец вече имат модерна градина,  сградата на бившата ще се реновира и преобрази в работилница за практическите занимания на средния курс.

Със средства на община Марица реновирахме много от сградите в нашите населени места. Само за една година построихме и открихме Младежкия дом в с. Крислово. Радвам се, че успях да осъществя мечтата на жителите на с. Крислово, които от години очакват изпълнението на този проект. Младежкият дом е построен по всички европейски стандарти и там се провеждат събрания, тихи игри и общоселски мероприятия.

Едноетажната сграда е разположена на 100 квадратни метра в центъра, близо е до кметството, детската площадка и беседката. Специален подход свързва главната улица с Младежкия дом, пред който има малък парк със зелени площи, алеи с пейки за почивка и чешмичка.

В края на миналия мандат община „Марица“ спечели и стартира изключително значим проект за с. Граф Игнатиево – цялостна подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на първата пречиствателна станция за питейна вода, която вече функционира. Това е втори етап от изпълнение на проекта „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево “ финансиран от Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Село Граф Игнатиево бе избрано заради лошото качество на водата там. На финалната права е и подмяната на водопроводната мрежа.

В същия проект заложихме и рехабилитацията на ул. „Христо Ботев“ , една от най-дългите улици в селото – приблизително около километър, която аз наричам втория булевард на с. Граф Игнатиево. Така освен новия водопровод и Пречиствателна станция, жителите на с. Граф Игнатиево се радват и на реновирана улица. Една трета от трафика на селото минава през нея и след ремонта й, движението и към пазара, и към Карловско шосе са много по-облекчени.

В рамките на тази една година с моя екип спечелихме и реализирахме успешно проект през фонд „Земеделие“  за реконструкция на две улици в с. Труд - главната „Никола Петков“ и „Янтра“ и централната улица „Васил Левски“ в с. Рогош“.

До края на мандата е планирана реновиране на още 6 улици в с. Труд, които са посочени и избрани от жителите. Рехабилитацията на инфраструктурата, която е на стойност 1 164 535.69 лв., е финансирана изцяло от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавата.

В края на предишния мандат спечелихме европейски проект за изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в с. Ясно поле със закупуване на техника, необходима за функционирането й.Стойността на обекта е над 5,5 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /ОПОС/ осигурява 4,1 млн. лв. Инсталацията е на терен от 14 000 кв. м. в местността „Чарлъшки ливади“ в землището на с. Ясно поле. Проектът е завършен успешно, до няколко седмици предстои въвеждане в експлоатация и старт на работата.

Много разчитаме на успешното функциониране на инсталацията, за да се намали битовия отпадък, тъй като към настоящия момент голяма част от растителния отпадък по селата се изхвърля при битовия и плащаме сериозни такси. Особено при сезоните пролет, лято и есен, 80 % от отпадъка в кофите на домакинствата, е растителен. Осъществяването на проекта и пълноценното включване на жителите в него, ще намали поне наполовина таксата, която даваме на община Пловдив за депониране на битовия отпадък. Сумата не е малка -  около 1 милион лева за година и можем да я използваме за други проекти и инвестиции, както и за поддържането на чистотата на нашата селищна система.

Подготвили сме информационна кампания, като целта й е да стигне до всяко едно домакинство и да обясни на хората ползата от проекта. Надявам се, че всеки жител съвестно ще отделя растителния отпадък, а общината ще го извозва. Голяма е ролята и на кметовете в съответното населено място за успешното изпълнение на проекта. Другият положителен резултат е, че крайният продукт – компост, ще е в услуга на земеделските производители, които са много на брой на територията на общината.

Много голямо перо в бюджета - над 1 200 000 лева, е консумацията, която плащаме за улично осветление. В края на предишния мандат в 7 населени места успяхме да подменим осветителните тела с енергоспестяващи, което води до 30-40 % икономия.

Община „Марица“ кандидатства с проект през Норвежкия фонд за поставяне на енергоспестяващо осветление и в останалите 12 населени места. Надявам се, след като инвестицията бъде одобрена, да спестим около 500 000 лева от сметките за улично осветление.

С наши средства успяхме и отводнихме няколко опасни улици в общината, като изградихме дъждовна канализация, продължаваме да работим в тази насока и през следващата година. Чрез тристранни договори между Министерството на икономиката, община „Марица“ и инвеститорите от клас „А“ на територията на община „Марица“ , получихме държавни субсидии за подобряване на общинската инфраструктура и изграждане на пътища, канализации и водопроводи.  Така помагаме на сериозните фирми, които създават работни места в община „Марица“ и същевременно се повишава стандартът на живот около индустриалните зони в селата Радиново, Царацово, Рогош, Калековец,  Бенковски и Труд. Надявам се да има сериозни инвеститори от този клас във всяко едно наше населено място.

Със средства от общинския бюджет изградихме 6 модерни детски площадки в различни населени места за нашите най-малки жители, като някои са в процес на финализиране. През МИГ „Марица“ спечелихме проекти и реновирахме с европейски средства спортните площадки в селата Строево, Скутаре и Войводиново. Благодарение на ДФ „Земеделие“ изградихме в двора на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ в с. Царацово второто в община „Марица“ мини футболно игрище за децата и учениците. С общински средства поставихме съоръжения за ограничаване на скоростта, макар и собственост на АПИ, в селата Рогош и Маноле.

Така че въпреки пандемията работата в община „Марица“ не спира. Смятам, че проектите, които аз и екипът ми осъществихме през първата година от мандата, не са малко и всички са постигнали целта си, а именно да подобрят условията за живот на жителите на селищната система.

- Кои са основните проекти, които очаквате да реализирате през следващата година?

- Проведена е процедура, вече има избран изпълнител, предстои да стартира изграждането на нова детска градина в с. Радиново. В момента проектираме и нова детска градина в с. Бенковски, като за строежа на двете детски заведения много разчитам на помощта на държавата.

Радвам се, че през Министерство на образованието вече може да се кандидатства за изграждане и реновиране на детски градини и училища. Признателен съм на министъра на образованието Красимир Вълчев затова, че ведомството му одобри проект и отпусна 440 000 лева за изграждане на нови учебни кабинети в ОУ „Граф Н. Игнатиев“ в село Граф Игнатиево. В момента стартира процедура за избор на изпълнител.

През МИГ „Марица“ спечелихме проект за изграждане на физкултурен салон в с. Граф Игнатиево, който е чакан от дълго време от учениците. Сега децата провеждат занятията по физическо възпитание и спорт в един от кабинетите. Отново по проект, спечелен от ДФ „Земеделие“ през МИГ „Марица“, започва изграждането на третото мини футболно игрище в един от парковете на с. Бенковски.

Искам да изкажа благодарност на правителството, че отпусна 1 800 000 лева за реновиране на улици в населените места на община „Марица“. Вече има избран изпълнител, работим по проекта, а след изпълнението му, ще бъдат ремонтирани по няколко улици в почти всяко едно населено място. В момента тече процедура по избор на изпълнител за асфалтиране и изграждане на тротоари. Стойността на инвестицията е около 5 млн. лв. , очакваме те да дойдат от държавата.

През 2020 г. община „Марица“ спечели изключително значим проект по ПУДООС за заустване на канализационната мрежа на с. Труд в Пречиствателна станция „Пловдив“ с довеждаш колектор от с. Труд до границите на Пловдив. Реализацията му ще реши екологичния проблем  в селото, в момента върви процедура за избор на изпълнител. Надяваме се този проект, за който се боря още от първия си кметски мандат, да бъде осъществен през  следващата година.

Подали сме проекти за изграждането на пречиствателни станции в още няколко населени места. Очаквам те да бъдат одобрени, тъй като са изготвени по всички необходими изисквания и са спазени всички условия. Проблемът с канализациите в населените места е голям, затова община „Марица“ не спира да прави проекти, които да помогнат за решаването му.

В процедура на проектиране сме на пречиствателни станции в селата Войводиново и Рогош, с проектите възнамеряваме да кандидатстваме през ПУДООС. От изключителна важност е да имаме готови издържани инвестиционни намерения, това ни дава преднина при кандидатстване, защото срокът за изготвяне на документите е много кратък.

Има вече избран изпълнител за реновиране на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. За реконструкцията,   която е на стойност 700 000 лева, очакваме финансиране от правителството до края на годината. Предстои изграждането на модерни детски площадки в селата Войсил, Граф Игнатиево, Труд, Манолско Конаре, както и в други населени места. Със средства от общинския бюджет правим още нови 3 спортни игрища, като в едно от селата – Желязно, то отново ще е мини футболно игрище.

Следващата година ще отделим средства за монтиране на ограничители на скоростта и в няколко населени места, където колите карат с висока скорост и има риск за живота и здравето на хората. Освен това навсякъде, където е възможно, при асфалтирането на новите улици, залагаме поставянето на подобни съоръжения.  Друга цел, върху която не сме спирали да работим, е да подобрим административното обслужване в общината.

Възнамеряваме да изградим и трета спортна зала на територията на община „Марица“, която ще бъде в с. Рогош. Със средства на общинския бюджет се прави проектирането, вече има избран изпълнител. За инвестицията от 1 200 000 лева ще кандидатстваме по европейски или национални програми. Надявам се този значим за с. Рогош проект да бъде осъществен до края на мандата.

- Вие винаги сте били радетел за развитието на читалищата в населените места. Под Ваше ръководство община „Марица“ е помагала и продължава да подкрепя всячески тези средища, които поддържат жив духа на българските обичаи и традиции, както и любовта към родното място. Как пандемията се отрази на читалищната дейност в община „Марица“?

- С цел да запазим живота и здравето на хората отменихме всички наши мероприятия. Част от културния календар се проведе онлайн. Жителите ни са хора, които уважават и спазват традициите, почитат храмовите празници и съборите, където основната организация се прави от читалищата. По малко необичайни начини отбелязахме някои от събитията, но това е с цел да запазим живота и здравето на жителите.

Не е лесно читалищата да работят в тази ситуация, но аз като кмет на община „Марица“ много държа на читалищната дейност, затова правя всичко възможно да им помагам. Голяма част от читалищата кандидатстваха през МИГ „Марица“ и спечелиха проекти, за чиято реализация община „Марица“ с решение на общинския съвет, отпуска безлихвени заеми.

Аз благодаря персонално на председателя на Общински съвет „Марица“ г-жа Гергана Трендафилова и на всички общински съветници за синхрона в работата им с общинската администрация.

Радвам се, че в Общински съвет „Марица“ цари разбирателство и се постига консенсус по всички важни проекти, без политически ежби и партийни заяждания. Смятам, че всички реализирани проекти, за които вече споменах, са естествен резултат от успешните идеи и замисли, които аз и екипът ми презентираме и разбирането и подкрепата за тях от общинските съветници. Категоричен съм за едно – всичко, което правим е в името и за доброто на жителите на община „Марица“.

- Вие сте кмет на Община „Марица“ вече трети мандат. Фактът, че за трети път печелите вота с огромна преднина и на първи тур,  показва голямото доверие на жителите спрямо Вас. Какви са промените, които направихте в политиката на община „Марица“ по време на Вашето управление, за да накарате хората да Ви повярват?

- Моето мото е „Честността е най-добрата политика“. Българинът е достатъчно лъган и манипулиран и може би затова помогна политиката на откровеност и откритост, която започнах да водя от началото на първия си мандат. Винаги съм се стремял под мое ръководство община „Марица“ да е отворена към хората, а аз да съм напълно искрен с тях.

Това е било и ще продължи да бъде основния ми принцип в работата ми като кмет. Аз обещавам, само когато мога да изпълня обещанието си. Ако съзнавам, че няма как да осъществя нещо – не поемам ангажимент.

Хората ме разбират и ми вярват, защото усещат, когато даден политик използва лъжи и празнословия, единствено с цел да ги накара да гласуват за него, а след това им обръща гръб. За мен това не е допустимо, не е етично, не е съвестно и никога не бих си послужил с подобни манипулации.

Затова се стремя да поемам единствено реални ангажименти, съобразявайки се с финансовите възможности и капацитета на община „Марица“. Въпреки смяната на различните правителства, при предишните два мандата, с помощта на държавата, успяхме да подобрим живота на хората. Важно е местната и държавна власт да вървят ръка за ръка, да има разбирателство и диалог при вземането на решения за значими проекти. Тогава нещата се случват по най-добрия начин за  хората. Аз смятам, че ползотворното партньорство на община „Марица“ и държавата ще продължи и в бъдеще.

- Като кмет на община „Марица“ кое Ваше постижение през цялото Ви управление считате за най-значимо?

- Най-важното за мен е, че създадох доверие между мен и жителите на община „Марица“, което никога не съм предавал. Огромното преимущество на това е, че хората вярват в мен и аз в тях, защото само заедно можем да постигнем решения на малките и големи проблеми в нашето напрегнато и динамично всекидневие.

Значение имат и немалкото проекти, реализирани през всички тези години за всяко населено място. Те се виждат от жителите и по този начин те разбират, че ръководството на община „Марица“ има готовност за решаване на проблемите във всяко едно село. В осъществяването на всеки от проектите аз винаги съм се ръководил от мнението на хората и на бизнеса, винаги съм се допитвал до избирателите или инвеститорите, преди да предприема каквото и да било. Защото целта на всяка инвестиция, която правим, е да облекчава и улеснява живота на жителите.

- Коя е целта, която от началото на кметуването си следвате неотклонно и е най-важна за Вас?

- Една от основните ми цели, докато съм начело на община „Марица“, е да браня границите, целостта и единството й.

С всяка изминала година нашата прекрасна община се превръща във все по-приятно, красиво и привлекателно място за живеене. По време на пандемията жителите й се увеличиха значително. Има и много новодомци – над 500 семейства от страната, но най-вече от Пловдив, закупиха места и предпочетоха да станат наши жители. Хората идват тук заради спокойствието, уюта и сигурността за себе си и децата си – това са и основните неща, с които те свързват нашето управление.

- В навечерието на Рождество Христово какви са пожеланията Ви за жителите на община „Марица“?

- Пожеланията, които винаги съм отправял към населението са за здраве и късмет. Но в настоящата ситуация искам да пожелая всички да бъдем по-добри, по-отговорни и да пазим себе си и близките си. Най-важното, което важи и в световен мащаб, е да останем живи и здрави, за да можем да изпълним всички цели, които сме си поставили.

Източник: GustoNews