Учени призовават за разумна употреба на антибиотиците по време на пандемията

Публикувана 19.11.2020

Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив напомня, че неправилната антибиотична употреба, включително и в условия на КОВИД-19 епидемия, води до придобиване на резистентност на бактериите към тези стратегически лечебни средства.

„Възможно е в близките години да се оформи скрита епидемия от инфекции, причинени от полирезистентни бактерии, които ще доведат до застрашаване на човешкия живот – повече, отколкото предполагаме”, казва ректорът на Медицински университет-Пловдив и ръководител на Катедра „Имунология и микробиология” проф. д-р Мариана Мурджева.

От Катедрата припомнят какво трябва да знаем. Антибиотиците се предписват от лекар. Желателно е да се направи антибиограма - тест за изпитване на чувствителността на бактерия към отделни антибиотици преди прилагането им. Антибиотиците не лекуват пряко вирусни заболявания като КОВИД-19 и грип. Те повлияват бактериални инфекции или предпазват развитието на бактерии при увреждане на организма от вирусите. Леките симптоми при КОВИД-19 и латентна коронавирусна инфекция не са показания за прилагане на антибиотици! Всеки антибиотик се прилага определена доза, път на прием и продължителност на лечение.

„Разумната употреба на антибиотиците е медицинско изкуство, което може да ограничи развитието на антибиотичната резистентност и да намали заплахата за общественото здраве. Да съхраним ефективността на този ценен ресурс в медицината – антибиотиците, за бъдещите поколения!”, казват още от Катедрата по Микробиология и имунология при Медицински университет-Пловдив.

Източник: GustoNews