Внимание: Водата от обществените чешми в асеновградско не става за пиене

Публикувана 14.10.2020

Водата от някои чешми в асеновградско не се препоръчва за пиене, сочат резултатите от извършено пробовземане от няколко водоизточника на територията на община Асеновград. Всяко едно от съоръженията е снабдено с уведомителна табела, съобщиха от общинската администрация.

"Конска чешма" – Асеновград и чешма в село Златовръх: леко отклонение в нормата на нитратите.

Чешма за обществено ползване в село Патриарх Евтимово: малко над нормата се отчита при коли-титър и нитрати.

Чешма за обществено ползване преди втория тунел вдясно по пътя Асеновград – Бачково (наречена "Панчева чешма"): естественият уран е малко над определената максимална стойност. Там е поставяна табела трикратно от общината, но тя е била премахната от недобросъвестни граждани. Водата от тази чешма не е подходяща за пиене, но може да се ползва за битови нужди (поливане, миене и други).

Същото се отнася и за обществен водоизточник в село Нареченски бани.

Чешма с име "Соленото изворче", разположена край "Новия пазар" в Асеновград: леко завишение на естествения уран, обща алфа-активност и бета-активност. Водата не е подходяща за пиене, а само за ползване за битови нужди.

Обществени чешми в селата Новаково и Червен (в местността "Майката"): изследването е показало, че стойностите на показателите съответстват на определените норми.

Поставените уведомителни табели остават до следващото пробовземане или докато пробите не покажат, че стойностите на показателите са в норма. Много често обаче указанията биват премахвани. От отдел "Екология и околна среда" към община Асеновград уверяват, че предстои да бъдат извършени огледи на чешми за обществено ползване и там, където липсват табели, такива да бъдат възстановени. Пробовземането се извършва периодично от представители на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, като задължително присъстват и експерти от съответния отдел на общинската администрация в града.

Източник: GustoNews