Димитър Иванов с поздрав за Деня на българската община

Димитър Иванов с поздрав за Деня на българската община

Публикувана 12.10.2020

Скъпи колеги, кметове, общински съветници и служители в общински администрации, 

Приветствам Ви с Деня на българската община – 12 октомври. Днес се връщаме към историята на този празник в далечната 1882 г., когато в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление.

На този ден, който честваме от 15 години, се гордеем с постиженията в административното обслужване на община „Марица“.

Удовлетворен съм, че въпреки факта, че селищната ни система е една от най-младите у нас - само на 33 години, тя вече е с утвърдени традиции на институция, която работи в името и в защита на интересите на жителите си.

Мотивирани от желанието си за предоставяне на все по-качествени услуги, служителите в общинската администрация, със съпричастност решават проблемите на хората. С вниманието си и грижата си за тях община „Марица“ издига на ново, по-високо ниво авторитета на местната власт и мотивира гражданската активност.

Общинската администрация и Общински съвет „Марица“ продължават да работят заедно, в пълен синхрон и единствено и само в полза на жителите.

Пожелавам на всички трудещи се в тази нелека сфера здраве, търпение, всеотдайност и пълно себеотдаване и отговорност при изпълнение на професионалните им задължения!

Честит празник!

Кмет на община „Марица“

Димитър Иванов

Източник: GustoNews