снимка: Интернет

Пет от 13 проверени работодатели в пловдивско използват недеклариран труд

Публикувана 21.09.2020

Пет случая на работа без трудов договор при проверени 13 работодатели установиха от Инспекцията по труда в Пловдив. Акцията е във връзка с т.нар. екшън ден, в който служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ проверяват работодатели в цялата страна, при които през последните години са установявани случаи на работа без трудов договор. С тези проверки стартира за България Седмицата на действието, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд.  

„Като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.”, обясни директорът на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев.  

Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд.

Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания сред учениците на територията на област Пловдив ще се  включат 2 училища. При желание експерти от дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив са готови да информират учениците и на други училища.

Информация за кампанията, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница „Всички права запазени“

https://www.facebook.com/BG4FairWork

В YouTube канала

https://www.youtube.com/channel/UCkf_wf_5aQPuZgJBGJVBJFQ?disable_polymer=true&fbclid=IwAR1GZsujcszpPMYYbcWiNPmNUPSkvYsa_hwmEatZ4F791bOVwyC-1drKsbY

са качени видеа, с информация за ползите от декларирания труд.

Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи, и  на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят, доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.

Източник: GustoNews