Димитър Райчев връща „Споменъ отъ Пловдивъ“

Публикувана 19.09.2020

Новата книга на Димитър Райчев „Споменъ отъ Пловдивъ“ вече е на книжния пазар, съобщиха издателите от ИК "Хермес".

Книгата се опитва да върне читателя към онези стари времена, за които има запазени документи за живота и тогавашните нрави. Това е този Пловдив, който отдавна го няма. Пловдив с малките улици, с прашните мегдани, с паянтовите къщички, останали още от турско време. Това е Пловдив с новостроящите се красиви къщи в началото на XX век, проектирани от първите архитекти и инженери, завърнали се от следване в странство. Това е Пловдив на нашите предшественици – тези, които след Освобождението със свободолюбивия си дух са започнали да развиват индустрия, търговия, да създават интелигенция, да издигат нови сгради и да дават нов облик на любимия ни град.

Снимките (над 100 бр.) от онова време ясно показват как, макар и бавно, Пловдив започва да се променя. Появяват се първите паркове, първите пазари, възстановяват се църкви, строят се нови болници, училища, заработват работилници и фабрики.

Пловдив заживява своя нов живот. Тази книга е спомен за онези времена.    
Димитър Райчев e автор и съставител на множество албуми и книги за Пловдив, сред които са „Пловдивски справочник“, “Хроника на един президентски мандат“ (Петър Стоянов), албум „Филипопол“, преведен на английски и руски език, и др.

Източник: GustoNews