Стоян Алексиев: Паркът зад хотел „Санкт Петербург“ ще бъде приведен в приветлив вид

Публикувана 16.09.2020

Паркът зад хотел „Санкт Петербург“ ще бъде приведен в приветлив вид, в това увери кметът на район Северен Стоян Алексиев, след издадени от него общо 4 предписания на фирма Парадайс Гардън Резидънс ЕООД. 

На 11.09.2020 г. управителят ѝ е входирал молба с декларация в районното кметство, че разрешава да се направи почистване на имота и окосяване на тревните площи. В нея той моли районния кмет за съдействие, дейностите по почистване и окосяване на парка да се извършат от служители на ОП „Градини и паркове“, след заплатена фактура от собственика на имота. 

Кметът Стоян Алексиев заяви, че паркът ще се приведе в приветлив вид съгласно чл. 28 ал. 3 от Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив. Тя предвижда озеленените площи за ограничено обществено ползване (терени на учреждения, фирми, магазини, училища, болници, детски градини и др.), вкл. и чистотата в тях, да се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели-в границите на съответния имот.  

Обектът се намира в поземлен имот с идентификатор No 56784.506.1508, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, на ъгъла на ул. „Полковник Сава Муткуров“ (парка зад хотел „Санкт Петербург“).

Източник: GustoNews