Етнографският музей представя изложбата „Музеят – наследство и мисия 100 години история“

Изложба проследява историята на Етнографския музей

Публикувана 01.09.2020

Изложбата „Музеят – наследство и мисия. 100 години история“ проследява историята на музея от създаването му преди повече от 100 години, до наши дни. Тя представя личности като секретар-уредника Стою Шишков, директора Йордан Попгеоргиев, кмета Божидар Здравков и много други, които са свързали живота си с идеята за изграждане и укрепване на Етнографския музей. Представена е и историята на къщата на Аргир Куюмджиоглу, която през 2017 г. навърши 170 години, нейните стопани, строители и реставратори.

Регионалният етнографски музей (РЕМ) – Пловдив е утвърдена институция със столетна история и сериозен принос за съхранението, изследването и представянето на българските традиции. До днес музеят продължава родолюбивата идея, с която е бил основан, като спомага за развитието на културата и популяризирането на българското културно-историческо наследство.

Изложбата ще може да бъде разгледана от 3 септември до 10 октомври 2020 г.

Източник: GustoNews