ВиК Пловдив работи за качественото водоснабдяване на Калофер

Публикувана 01.09.2020

ВиК Пловдив работи за качественото водоснабдяване на град Калофер, съобшиха от Водното дружество. През последните дни водоподаването в населеното място е с намалено налягане заради намален дебит на водоизточниците, причинен от засушаване и намалялото количество подпочвени води.

С цел опазване на водния ресурс през миналата година със собствено финансиране и в съответствие с поет ангажимент, ВиК Пловдив е реконструирало основно двата водоема с обем съответно 620 куб. м и 140 куб. м, които снабдяват Калофер и преди това не са били ремонтирани 50 години. За да се пести воден ресурс още от тези съоръжения, те са вече с изцяло нова хидроизолация.

Също през миналата година дружеството е ремонтирало основно водопроводи с обща дължина 350 м по улиците „Димитър Паничков“ и „Видол Странски“ в Калофер. През тази година в града ще бъдат реконструирани още 800 м водопроводи – по улиците „Юмрукчал“ и „Севлиевска“.

През месец август стартира и реконструкция на питейния водопровод за местността „Паниците“ над Калофер, която предстои да придобие статут на курортна зона. Съоръжението обслужва множество абонати в местността, сред които хотели и къщи за гости.

В момента в града се работи и по отстраняване на авария.

Със заповед на ВиК Пловдив, разпространена чрез кметовете на всички населени места в област Пловдив, в която и община Карлово, е забранено ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи. Целта отново е опазване на водния ресурс.

В случай, че община Карлово инициира и започне работа по проект за изграждане на пречиствателна станция, която да пречиства питейната вода за Калофер, ВиК Пловдив ще окаже пълно съдействие за неговата реализация. 

Източник: GustoNews