Център за медиация към съда откриват в Пловдив

Публикувана 12.08.2020

Център по медиация към Окръжния съд ще заработи в Пловдив като алтернативен начин за доброволно разрешаване на спорове.

Такива центрове се изграждат в пете апелативни района на страната. Те ще дават възможност за срещи, консултации и  реално провеждане на медиация, включително онлайн  и трансгранична.

Създаването им е по оперативна програма „Добро управление“. Реализацията е на Министерството на правосъдието в партньорство с  Висшия съдебен съвет и Сружение „Център за разрешаване на спорове“.

Основната цел на проекта е намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие.

Източник: GustoNews