Обявиха условията на Националния конкурс за поезия "Добромир Тонев"

Публикувана 03.08.2020

Община Пловдив и Дружество на писателите – Пловдив, със съдействието на ИК „Хермес“, ИК „Жанет – 45“, ПУ „П. Хилендарски“, г-жа Тони Симидчиева и с любезното домакинство на Културен център „Тракарт“ Пловдив, обявиха условията на тазгодишния Х-ти Национален конкурс за поезия "Добромир Тонев" за автори до 45-годишна възраст.

Конкурсът е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 15 септември 2020 г., включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) 

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

          • стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

          • по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.            

Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е както следва: 

От Община Пловдив:

Първа награда – 600 лв. и грамота           

Втора награда – 400 лв.  и грамота          

Трета награда –  200 лв. и грамота

Специални награди от партньори:

Парична награда  - 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П.  Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета.

Специална награда за млад поет -  300 лв., осигурена от Радио Пловдив;

Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив. 

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета - 10 октомври 2020 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“. 

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.

Ръкописите не подлежат на връщане.

За допълнителна информация: 032/ 627  175 , e-mail: d_tonev_konkurs@plovdiv.bg

Източник: GustoNews