Запълниха 95% от местата в Техническия университет

Публикувана 27.07.2020

Техническият университет – филиал Пловдив постигна почти цялостно изпълнение на приема за местата по държавна поръчка за обучение на бъдещи инженери, заяви директорът на висшето учебно заведение  проф. д-р Въльо Николов. До днес в университета са записани студенти по всички 12 бакалавърски специалности, изучавани тук, като в повечето от тях местата са изцяло заети. Има още единични незаети места, като 95 на сто от приема вече е осъществен, обясни проф. Николов. Най-напред са запълнени местата по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Дизайн и печатни комуникации“, „Транспортна техника и технологии“ и „Електротехника“. 

Анализът на академичните експерти от Техническия университет – филиал Пловдив  показва, че общият брой на кандидатите през тази година е бил по-малък, в сравнение с тези от миналата година.  Обяснението е: по-малко ученици завършват средно образование в страната през настоящата година. Но пък има повече записали се студенти от класираните. При това резултатите от изпитите са много добри, което означава, че подготовката на кандидат-студентите е била на ниво, въпреки затрудненията, причинени от коронавируса. Кандидат-студентската кампания за прием в Техническия университет – филиал Пловдив показа подчертан интерес на кандидатите, както към отдалечено проведените тестове по математика, така и към присъствения конкурсен тест, като явилите се на присъствения са по-малко.

Проф. Николов е доволен и от успеваемостта при студентите. Изпратихме в индустрията 130 инженери от випуск 2020 след редовната сесия за дипломни защити, които ще бъдат успешни инженери, отчитайки факта, че повечето от тях вече работят, каза той. Според него резултатите на завършващите випускници в известна степен се отразяват върху приема на нови студенти, търсещи солидно инженерно образование. Тези резултати повишават престижа на висшето учебно заведение. Подемът на индустрията в Пловдивска област също оказа влияние върху подготовката на новите инженери. „Бизнесът иска все повече знания и умения от инженерите и вече дава добри стимули за тях да се учат добре. Това се усеща от младите хора и ги мотивира да учат повече при нас в Техническия университет-София, филиал Пловдив.“ - заключи проф. Въльо Николов. 

Източник: GustoNews