Евелин Парасков и „Съюз за Пловдив“ искат зелена светлина за проекта на Римския форум – Юг

Публикувана 09.07.2020

Председателят на  общинските съветници от Съюз за Пловдив Евелин Парасков внася питане до кмета,  докъде са стигнали процедурите  за реставрацията и експонирането на Римския форум – Юг  като част от културно – историческото наследство на Филипопол. 

„Преди няколко години  от общинския бюджет бяха  дадени  над 6 млн. лв.  за придобиване на имота, в който се намира Римския форум – Юг.  Тази спасителна инвестиция беше направена  именно с  цел  възстановяване на целия  археологически  комплекс заедно с Форум – Запад, Форум – Север и Форум – Изток. В община Пловдив е изготвено задание за проектиране  на южната част от комплекса, което е съгласувано с Министерството на културата. В бюджета за 2020 г. са планирани 80 000 лв. за проектиране“, напомня  Парасков.

Съветникът посочва, че западната част  на Римския форум  вече е реставрирана  и се превърна в  популярно място за  отдих, срещи и  опознаване на културното наследство както  за пловдивчани, така и за гостите на града. 

Римският форум – Север, е в процес на проектиране  и скоро  ще заеме достойно място  сред предпочитаните  туристически маршрути  и места  за почивка. 

Преди години на Римския форум – Юг  беше  извършена реставрация с добре нивелирани   антични  улици, възстановени антични магазини, лапидарно подредени архитектурни елементи.

„Днес  тази част от  археологическия комплекс  е изоставена, недостъпна  и занемарена, въпреки  значимия  й  потенциал. Това безценно  културно  наследство на Филипопол  ще продължава да  прилича  на обикновен и непонятен за мнозина изкоп, ако не се предприемат действия за  възстановяването му,“  отбелязва Евелин Парасков.

Съветниците от „Съюз за Пловдив“ са убедени, че  ако се възстанови  тази най-голяма разкрита част от Форума и  се  адаптира към съвременното площадно пространство , градът ще се сдобие  с най-интересния исторически център в страната.

Ако властта и гражданите прегърнат идеята за обогатяването на този център с активности и атракции, то почти празната сграда на Пощата може да  стане център за изкуство, музика и култура, с развлечения, кафенета, със  зала за прожекции  на филми с  археологическа тематика,  с макет на Римския форум на Филипопол.

„Централният площад на Пловдив  ще представлява  най- ефектната пространствена атракция в България, ако  с помощта на съвременните  технологии  се осъществяват визуални нощни възстановки на Форумния комплекс, както е изглеждал  в античните времена“, счита Евелин Парасков.

 

СЪЮЗ  ЗА  ПЛОВДИВ  ПИТА:

1.         Какви  процедури са  извършени до този момент  от администрацията по изготвяне на ПУП за поземлен  имот, в който попада  Римския форум- Юг,  както и част от паркинга пред хотел Тримонциум?

2.         До какъв етап е  стигнало възлагането за проектиране?

3.         Каква е визията на общинската администрация по отношение на начина на възлагане на поръчката -  отделно за проектиране или  на инженеринг?

4.         В какъв срок администрацията възнамерява да даде рестарт на работата в това пространство?

5.         Какви изисквания се поставят  пред проектантите  в заданието?

6.         Как ще бъде осигурено финансирането за  реализацията на проекта за експониране на Римския форум – Юг?

 

Източник: GustoNews