Тодор Стоилов БСП

Питане за нарушено водоподаване и чести ремонти в квартал „Съдийски“ отправя съветник от БСП на утрешната сесия

Публикувана 08.07.2020

Питане за нарушено водоподаване и чести ремонти на водопроводната мрежа в квартал „Съдийски“ отправя общинският съветник от БСП Тодор Стоилов на сесията утре.

Ето съдържанието на документа:  

Уважаеми г-н Кмете, в предизборната кампания в качеството ми на кандидат за кмет на район „Централен“, проведох множество срещи с граждани от различните квартали в района, като поех ангажимент да представлявам техните интереси. На 30 юни тази година в приемната ми като общински съветник постъпи сигнал от жители на квартал „Съдийски“ относно зачестили ремонти на водопроводната мрежа и нарушено водоподаване за дълги периоди от време, като ми бяха предоставени над 200 подписа от живеещите, в подкрепа на искане да бъдат отделени средства за цялостна подмяна на водопроводната мрежа. След направена от мен справка на интернет страницата на ВиК Пловдив установих, че в рамките на първите 16 дни на месец юни тази година има отстранени 7 аварии на уличен водопровод, някои от които на една и съща улица през няколко метра, което e съпровождано с непрекъснато закърпване и преасфалтиране на междублоковите настилки. Гражданите споделиха и проблеми с понижено налягане на водоподаване в късните часове на деня, както и в почивните дни, което в нередки случаи води до нарушаване на функциите на използваната от тях „бяла“ техника.

С оглед на това, че "ВиК" ЕООД – Пловдив, e еднолично дружество с ограничена отговорност, с принципал Министерството на регионалното развитие и във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:  

1. Предвидени ли са средства за цялостната подмяна на ВиК инфраструктурата в квартал „Съдийски“ и ако отговорът е положителен, кога във времето ще се реализира?

2. Правено ли е обследване на прилежащата ВиК инфраструктура в квартала дали има капацитета да захрани немалкия брой новопостроени многоетажни жилищни сгради?  

Моля за писмен и устен отговор на моето питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

Източник: GustoNews