Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив /АМТИИ/

Избраха двама пловдивски професори в ръководството на Съвета на ректорите

Публикувана 08.07.2020

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив /АМТИИ/ оглави Етичната комисия към Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева бе избрана в Управителния съвет на организацията, която вече 27 години обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.  

Председател на Съвета на ректорите стана ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. дфн Анастас Герджиков. Решението е взето на заседание, проведено на 7 юли 2020 г. Номинациите за поста бяха две – на проф. Герджиков и на ректора на Националната спортна академия проф. д-р Николай Изов. Ректорът на СУ бе избран с 26 на 20 гласа. 

Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. дпн Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет са избрани за зам.-председатели на организацията. В Управления съвет влизат още: ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров /главен секретар/, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрен университет – Пловдив и ректорът на Медицински университет - Плевен проф. д-р Славчо Томов.

Членове на Етичната комисия, на която председател е проф. Шекерджиева-Новак са проф. инж. Иван Кралов, д.н. – ректор на Техническия университет в София и чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет – София.

За председател на Контролния съвет бе избран проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна.

Източник: GustoNews