Магистрите от випуск 2020 на „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ защитават дипломните си работи

Публикувана 26.06.2020

Студентите от магистратурите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ защитават на държавен изпит магистърските си тези.

В 9.00 часа изпита днес ще открие ректорът на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак с приветствие и пожелание за успех към випуска, провел заради кризата с Ковид 19 два месеца и половина от обучението си онлайн.

Подготвените от студентите научни разработки изследват дейността на школи по изкуствата, управление  на арт събития, създаване и мениджмънт на агенции за имидж и репутация, позициониране на художествени продукти, стратегии за работа с иновативни медийни канали и много други теми от теоретично и приложно естество.

Своите тези ще защитават професионални актьори от драматични театри, журналисти, диригенти, танцьори в класическия, модерния и фолклорния танц, собственици на продуцентски къщи, ръководители на арт организации и преподаватели в сферата на изкуствата от цялата страна. Цел на  дипломните им проекти е да свържат теорията на артмениджмънта и публичните комуникации с практиката, което е традиционно успешен подход в обучението на студентите от двете специалности.

Научни ръководители са проф. д-р Любомир Караджов, проф. д-р Емилия Константинова, доц. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска и доц. д-р Весела Казашка. Според изискванията на Закона за висшето образование в научното жури освен преподаватели са и външни потребители на кадри. Тази година за членове от външната квота са поканени Петър Влайков-директор на кукления театър и Десислава Шишманова-директор на БНТ-Пловдив.

През 2020 г. магистратурата „Артмениджмънт“ дипломира студенти за 16-та, а „PR на арторганизации“ – за 10-та поредна година. За времето на своето съществуване специалностите са извели успешно на пазара повече от 300  компетентни специалисти в управлението и комуникациите в изкуството, които работят в цялата страна. Много от тях са директори на драматични и куклени театри, директори на опери, специалисти по комуникации в арт сферата и деловия сектор, мениджъри на международни фестивали.

Като оценка за качеството на тяхната подготовка Министерството на образованието и науката оцени АМТИИ на първо място в страната в направление „Теория на изкуствата“ за 2019 г.

Източник: GustoNews