Завършиха предварителните кандидатстудентски изпити в УХТ

Публикувана 14.06.2020

Приключиха днес двата последни предварителни кандидатстудентски изпити за прием Университета по хранителни технологии. Това са третите по ред и също се проведоха online. Изпитът по математика беше активиран в 9 часа и деактивиран в 10 часа, а изпитът по химия и опазване на околната среда - съответно в 12 и 13 часа. И по двата предмета кандидатите за Университета по хранителни технологии отговаряха на 25 въпроса, а оценките  станаха ясни веднага след приключване на изпита. Резултатите са положителни, като по математика комисията постави три отлични оценки, една от които пълна шестица, а по химия всички кандидати положиха успешно изпита,  посочи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.

И на трите сесии от предварителните изпити кандидатите се представиха много добре – пълните шестици по  математика са 7 и по химия също - 7.

Редовните изпити за прием в УХТ са на 9 юли. И те ще се проведат online, за да има равнопоставеност между кандидатите, подчерта доц. Спасов. Официалното подаване на документи за кандидатстване  по чл. 10, ал. 2 от Справочника на кандидат-студента за 2020 година ще се проведе от 23 юни до 7 юли 2020 г. Подаването може да да става както онлайн на сайта на УХТ на адрес https://ksk.uft-plovdiv.bg/, така и  на място в университета. На сайта на УХТ ще бъдат качени подробни указания за електронното подаване на документи и заплащането на такси.

Освен  с оценки от предварителните и от основния изпит, в УХТ може да се кандидатства и с оценки от Държавните зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда, математика, български език и литература, биология, физика, география, информатика, чужд език или с оценка от Държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация, в зависимост от желаната специалност, съгласно чл. 9, ал. 1 от  Справочника на кандидат-студента за 2020 година на УХТ.

От отдел „Учебен” напомнят на всички явили се на предварителните изпити, че е задължително да подадат съответните документи за кандидатстване, за да могат да използват получените от тях оценки при формиране на състезателния бал.  

Записването на приетите студенти ще става на място в УХТ в сроковете, посочени в Приложение 2 на Справочника на кандидат-студента за 2020 година на УХТ.

Сериозният интерес към специалностите, предлагани за обучение в УХТ, е породен и от възможността за отлична професионална реализация на завършващите висшето училище, което има дългогодишни традиции в подготовката на кадри за редица сфери на хранителната, биотехнологичната и туристическата индустрия, коментира зам.-ректорът. 

Източник: GustoNews