ОИ „Старинен Пловдив” провокира талантливите деца на България

Публикувана 07.05.2020

Да събудят детската фантазия, да отворят детските очи за поглед към миналото и настоящето, приканва ОИ „Старинен Пловдив” в новото онлайн предизвикателство.

Времето прекарано вкъщи може да бъде оползотворено в творчество и участие на деца, на възраст от 7 до 14 години, от цялата страна, в конкурс със заглавие „Старинен Пловдив през детските очи”.

Любопитната инициатива на екипа на общинския институт е да предизвика децата на България да нарисуват харесван, интригуващ ги обект или преживяна емоция в Стария град на Пловдив. Ограничения няма. Очакват се творби от различните видове и жанрове на изобразителното изкуство, изпълнени с различни материали и техники-живописни, графични, пластични или смесени.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат открити в сайта www.oldplovdiv.com, а конкурсните творби и възникнали въпроси се очакват на електронна поща picture@oldplovdiv.com.

По традиция ОИ „Старинен Пловдив” организира ежегодно "Празник на детето в Стария град". Настоящата кризисна ситуация не позволява това да се случи реално, но „ние държим на малчуганите и искаме да им създадем една незабравима емоция, която да ги „доведе” с езика на изкуството при нас” – споделят от Института. Срокът за участие в конкурса е до 17:30 ч. на 27.05.2020 г., а със селектираните художествени произведения ще се организира виртуална изложба. Нейното откриване ще бъде на Международния ден на детето 1 юни.

„Търсите изява? Обичате предизвикателството? Посетете сайта ни, разровете спомените, яхнете въображението си и се залавяйте за работа!” – приканват от екипа на „Старинен Пловдив”.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

НА ТЕМА: „Старинен Пловдив през детските очи”

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Темата на конкурса цели да привлече вниманието и интереса на децата към богатото и разнообразно културно наследство в Архитектурно-исторически резерват  „Старинен Пловдив”, което да провокира вроденото им любопитство и фантазия, и да ги вдъхнови за изразяване чрез художествено творчество.

Условия за участие в конкурса:

Конкурсът е насочен към деца на възраст от 7 до 14 годишна възраст, разделени в две възрастови групи: от 7 до 10 години (от 1-ви до 4-ти клас) и от 11 до 14 години (от 5-ти до 7-ми клас) от всички населени места на Република България;

Всеки участник може да изпрати само 1 (една) творба за участие в конкурса;

Конкурсните творби могат да са от различните видове и жанрове на изобразителното изкуство, изпълнени с различни материали и техники - живописни, графични, пластични или смесени;

Форматът на творбите трябва да е не по-малък от А3 за живопис; А4 за графика и без ограничени параметри за скулптура;

Конкурсните произведения, качествено заснети - мин. 300 dpi PNG,се изпращат наелектронна поща: picture@oldplovdiv.com. Всяка изпратена за конкурса творба следва да бъде придружена от описание включващо: заглавие, формат (размер), техника на изпълнение, имена на автора, възраст, населено място, учебно заведение/школа по изобразително изкуство, телефон и електронна поща за връзка.

Всички участници в конкурса предоставят на ОИ „Старинен Пловдив” правото творбите им да се покажат във виртуална изложба, както и да се използват с некомерсиална цел при изпълнение на мисията на Института – популяризация на културното наследство на Стария град (при условия за точно изписване на автора);

Изпращайки своята творба за конкурса, участникът се съгласява за нейното публично представяне в социалните мрежи, на сайта на Института или в други медии, съобразно настоящите Общи условия;

С участието си в конкурса, участникът се съгласява с обработването на личните му данни съобразно законовите изисквания;

В конкурса нямат право да  участват  членове на  семействата на служителите в ОИ „Старинен Пловдив”;

ОИ „Старинен Пловдив” не е длъжен да води кореспонденция с участниците, които не са селектирани;

ОИ „Старинен Пловдив” не носи отговорност за това дали лицето участвало в конкурса е действителния автор  на  творбата, която е предоставило;

ОИ „Старинен Пловдив” има неотменимото право по своя преценка да прекрати конкурса по всяко време,  в случай, че настъпят обстоятелства свързани с нарушаване на общите условия на конкурса или при форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на конкурса се обявява на Facebook страницата на организатора, както и на интернет страницата му. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация;

С участието си в настоящия конкурс,участникът и неговите родители/настойници декларират и се съгласяват, че предоставят творбата доброволно за участие в конкурса и за ползването на правата, които може да се придобият с участието в конкурса. В случай, че участникът бъде селектиран, той предоставя изричното си съгласиеОИ „Старинен Пловдив“ да използва творбата, а името на автора и това на неговата  творба да бъдат разгласени публично, да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на ОИ „Старинен Пловдив“. За публичното разгласяване и евентуално използване на творбата и личните данни в аудио, печатни и видео материали от страна на ОИ „Старинен Пловдив“, последният в качеството си на организатор на конкурса, не дължи заплащане за това;

Конкурсът се провежда в съответствие с всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България.

Срокът на конкурса е от момента на неговото обявяване 07.05.2020 г. и продължава до 17:30 ч. на 27.05.2020 г.

Журиране: всички произведения получени в срок и отговарящи на условията на конкурса ще бъдат оценявани от експертно жури. Резултатите от селектираните творби ще бъдат обявени на 01.06.2020 г., по повод Международен ден на детето, на сайта www.oldplovdiv.com,както и във всички профили PlovdivOldtown /official/ в социалните мрежи.

Резултати от журиране и награди:

всички селектирани творби ще получат публичност чрез организиране на виртуална изложба, която ще бъде публикувана на 01.06.2020 г. в официалния сайт на ОИ „Старинен Пловдив” и в профилите на Института в социалните мрежи;

селектиранитеучастници ще получат персонална електронна грамота за участие;

от селектираните участници ще бъдатноминирани с приз „Отличен“ по трима участника във всяка възрастова категория, както и по трима участника от всяка възрастова категория ще получат поощрение;

наградата за отличени и поощренище бъде предоставяне на зала и организиране на представителна изложба в културния календар на ОИ „Старинен Пловдив”, която ще се реализира след отменяне на забраната за провеждане на културни събития.

Приемане на правилата на конкурса става с изпращане на творба за участие в него. С това участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организатора, при нужда и в координация с конкурсен участник. Този конкурс е организиран под единствената отговорност на ОИ „Старинен Пловдив” и има във фокуса си стимулиране на детското творчество.

За контакт с ОИ „Старинен Пловдив”: picture@oldplovdiv.com

Забележка: За да спазим епидемиологичните мерки в страната и с цел улеснение на участниците предоставяме информацията:  всички управлявани от ОИ „Старинен Пловдив” обекти могат да бъдат разгледани  на http://oldplovdiv.com/zabelejitelnosti. Снимки можете да откриете и в профилите ни PlovdivOldtown /official/ в социалните мрежи.

Източник: GustoNews