Приемат заявки за патронажна грижа в “Северен”

Публикувана 23.04.2020

Във връзка с продължаването  на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. се приемат заявки за ползване на социалната услуга. Това съобщи кметът на район „Северен” Стоян Алексиев. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя общините в борбата с COVID – 19. 

Гражданите, които ще могат да ползват услугата, трябва да отговарят на следните критерии: 

- възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

- хора с увреждане с Експертно решение на ТЕЛК; 

- възрастни в риск, а именно: такива, които имат необходимост от грижа поради увреждане и/или неподвижност и невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

-лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID – 19;  

-самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. 

Услугата включва пазаруване на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги и други /заплатени със средства на потребителите/, като тя ще се извършва от екип от социални асистенти. 

Персоналът, който ще посещава домовете на потребителите, трябва да предостави подходящ документ, с който да удостовери служебните си ангажименти, както пред контролни органи, така и пред потребителите, за да се избегнат евентуални злоупотреби.

Гражданите, които желаят да ползват тази социална услуга, могат да се обаждат за повече информация на следните телефони: 0878/371066 и 032/901 178.

Източник: GustoNews