Сесията на ОбС-Пловдив с драконовски мерки за сигурност

Публикувана 09.04.2020

Сградата на Дома на културата „Борис Христов” е щателно дезинфекцирана рано тази сутрин, заради започващата в 10 часа сесия на пловдивския Общински съвет. Предстоящото заседание ще е закрито за граждани, като всички взети решения ще бъдат публикувани на страницата на Общински съвет в законоустановения срок.

Ръководството на Общински съвет-Пловдив е предприело редица други противоепидимиологични мерки. Предвидено е всяко едно лице, влизащо в сградата да използва задължително дезинфектант за ръце, който ще е на разположение още на входа. Осигурени са изтривалки за дезинфекция. За по-голяма защита е препоръчително всеки да влиза с маска.

В голямата залата на Дома на културата ще бъдат допускани само общински съветници, като с цел спазването на лична дистанция между тях, те ще сядат през две-три места един от друг и през ред. На самата сцена ще се разположени само председателят на Общински съвет, кметът на Община Пловдив и двамата дежурни зам.-председателети, които ще следят за кворума и преброяването при всяко гласуване.

Предвидени са места на балкона за представители на администрация, които ще участват на сесията в качеството си на вносители на предложенията. За журналистите са отредени определени места също на балкона, като те ще бъдат допускани до него през отделен вход. Правилата за спазване на лична дистанция са задължителни и за настанените на балкона.

При необходимост, в съотвествие с препоръките, през определени интервали от време ще се дава почивка за проветряване на залата и балкона.

Източник: GustoNews