Онлайн практика в ДГ „Маргаритка“ в Източен

Публикувана 07.04.2020 12:50

ДГ „Маргаритка“ в Източен за първи път представи онлайн практика за родители и учители от детските градини, съобщи главният експерт "Образование и култура" в район Източен - Стефка Симеонова.

По думите ѝ, в онлайн практиката активно се използват интерактивните изображения в учебно-възпитателния процес  с най-малките. Дейността е финалната част от Проект “Големият интерактивен екран за малките любопитковци“ по Програма Еразъм+, стартирал на  01.06.2019г. и продължаващ до 31.05.2020г.

Учебни форми представиха учителите Зоя Колева, Мария Георгиева, Кръстина Тодорова и  Силвия Петринска. В проекта участват всички учители, като са разработени материали и реализирани практики с деца в образователни ситуации в направления български език, математика и околен свят.

„Разработените материали са съобразени с възрастовите възможности на децата, като най-голямо внимание се обръща на езика, за да се формира натрупване на речеви еталони, особено важни за деца, чийто майчин език е различен от българския”, обясни Симеонова.

Директорката на градината Тодорка Бакърджиева, която е и ръководител на проекта сподели, че интересът на колегията е много голям и всички педагози работят усърдно и с удоволствие. Идеята е чрез онлайн практика да бъде споделен професионалния опит с повече колеги и съмишленици, за да се чуят различни мнения, в полза на педагогическата работа.

„Опитът на детските градини в „Източен” с работата по Проекта „Растем заедно“ по ОП НОИР в изминалите 3 години даде много добри резултати и умение на директорите да кандидатстват самостоятелно за грантове по отделни програми, което много ме радва”- сподели районният кмет Иван Стоянов. Той допълни, че в период като този - на принудителен престой на учебните заведения, възможността да се предлагат онлайн практики и обучения е отлично решение да продължи работата на образователните институции в нова интерактивна среда и в това отношение Пловдив е отличник.

Източник: GustoNews