"Източен" с драконовски мерки срещу замърсяването в района

Публикувана 26.03.2020

Безпрецедентни мерки срещу замърсяването в "Източен" и с особено внимание към кв. „Столипиново“, набелязаха на работна среща, инициирана от районния кмет Иван Стоянов. В нея взеха участие гл. инсп. Николай Кирков - началник Шесто районно управление полиция, гл. инсп. Костадин Костов - началник сектор „Общинска полиция“, Иван Петров от Пловдивския общински инспекторат, Николай Георгиев – директор ОП „Чистота“ и Петър Говедаров от ОП „Общинска охрана“.  

След срещата кметът Иван Стоянов обяви предприемането на следните действия:

- ОП „Чистота“ поема ангажимент в най-кратки срокове да извърши масово почистване в кв. Столипиново.  Предприятието ще увеличи информационните кампании и медийното отразяване с цел осведомяване на гражданите за наличието на площадки за регламентирано изхвърляне на отпадъци, както и изясняване на методите за събиране по график на излезли от употреба мебели.

- Редовно провеждане на съвместни акции с Шесто РУ и районната администрация в „Източен“  срещу движението на каруци на територията на район „Източен“.

- Редовно извършване на съвместни проверки с Шесто РУ, районната администрация в „Източен“  и БАБХ срещу незаконно отглеждане на животни в кв. Столипиново.

- Изготвяне доклад – предложение до Кмета на Община Пловдив за създаване на допълнително звено към общинската структура, чиято задача ще е осъществяване на контрол по входно - изходните артерии на кв. Столипиново срещу внасянето и изнасянето на отпадъци от всякакъв тип (битов, строителен и др.) и доклад за изграждане на видеонаблюдение, с цел осъществяване на  24-часов контрол.

- Превенция срещу замърсяването в кв. Столипиново, чрез създаване на доброволчески групи, които да информират, следят и сигнализират при нарушения.

- Превенция срещу замърсяването в кв. Столипиново, чрез включване на образователни кампании на тема „Опазване на чистотата“ към училищната програма в учебните заведения в квартала.

- Превенция срещу замърсяването в кв. „Столипиново“ чрез провеждане на разяснителни кампании по социалните мрежи. 

- Изготвяне на доклад до Кмета на Община Пловдив за необходимост от допълнителни финансови средства за премахване на незаконни постройки, с цел осигуряване на достъп в кв. Столипиново на специализираната техника по сметопочистване, както и осигуряване на пространство за поставяне на допълнителни съдове за отпадък. Ще се акцентира върху премахването на незаконните пунктове за предаване на вторични суровини.

- Изготвяне на доклад за необходимост от закупуване на допълнителни съдове за отпадък, които да бъдат разположени в кв. Столипиново.

- Изготвяне на доклад за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в кв. Столипиново, с цел да се прекрати лошата практика на превръщането на тези места в сметища.

- Поставяне в междублоковите пространства на информационни табели, окозващи забрана за изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места.

- Обявяване на конкурс „Красива градинка“ с наградни поощрения, чрез който живеещите от района се грижат, поддържат и опазват чистотата на зелените площи и предблоковите пространства

„Безкомпромисни сме към нарушителите, които замърсяват града, река Марица и като цяло въздуха, природата и съм убеден, че с въвеждането на тези мерки, район „Източен“, а и целият град ще се превърне в по – чисто и приятно място за живеене“, подчерта Стоянов.

Източник: GustoNews