Важна промяна в срока за прием на децата в детските заведения

Публикувана 17.03.2020

Поради обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19, и преустановяването на посещенията на децата в детските ясли и детски градини в срок до 29.03.2020 г., срокът за записване на класираните на 17.03.2020 г. деца е променен от 23.03.2020 г.  на 10.04.2020 г. Родителите на класираните деца получиха тази информация на електронната си поща заедно със съобщението, че детето им е класирано.

В тази връзка се препоръчва на тези родители (на класираните днес 17.03.2020 г. деца) преди да подадат изискваните документи за записване да се свържат с представители на детската градина/детската ясла, в която е класирано детето им, за уточняване начина на записване.

Предвидена е и отмяна на класирането на 2.04.2020 г., като следващото ще бъде проведено на 23.04.2020 г. За всяка промяна родителите ще бъдат информирани чрез интернет страницата на електронната система за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.

Източник: GustoNews