Здравният министър затваря със заповед ресторанти и дискотеки

Публикувана 13.03.2020 17:24

Със  заповед на  министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

-         Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

-         Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

-         Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

-         Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

-         Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

-         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

-         Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

      Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб,

Заповедта е  съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Областният кризисен щаб, който проведе днес спешно заседание  , реши:

- Общинските кризисни щабове да съгласуват всички свои решения, изявления и съобщения с Областния кризисен щаб.

- Спешни финансови разходи, необходими за овладяване на кризата от Общините и здравните заведения с държавно и общинско участие, да се съгласуват и да се извършват след разрешение от Областния кризисен щаб.

- На заседанието бяха определени болничните заведения на територията на областта, които да приемат за лечение пациенти с доказана или ясна клинична картина на коронавирус както следва:

1. Инфекциозна клиника на  УМБАЛ “Свети Георги“, Пловдив – 36 легла /с възможност за постепенно увеличаване на броя до максимум 115 легла/

2. УМБАЛ “Пловдив“ -20 легла

3. Многопрофилна транспортна болница – до 24 легла

4. Военна болница -10 легла

5. МБАЛ „Иван Рилски“ -22 легла

6. МБАЛ “Света Каридад“ -8 легла

7. УМБАЛ “Каспела“- 24 легла

8. УМБАЛ „Пълмед“ -14 легла

9. УМБАЛ Еврохоспитал -10 легла

10.  МБАЛ „Медлайн“ и  МБАЛ „Централ Хоспитал“ – 8 легла

11. МБАЛ Свети Пантелеймон -2 легла

12. МБАЛ Карлово – инфекциозно отделение -10 легла

13. МБАЛ “Тримонциум“ -2 легла

 14. Определя общинската болница МБАЛ „Свети Мина“ да започне незабавна организация   и да бъде приведена в готовност  с целия си наличен леглови фонд от 192 легла за приемане на пациенти с коронавирус.

Източник: GustoNews