Спират двете кариери над Белащица

Публикувана 27.02.2020

Лицензите на двете компании, експлоатиращи кариерите над  село Белащица са отнети и те спират работа. Това обяви зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, който днес бе на проверка в кариерите и лично връчи предписанията за спиране.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=71325&FCID=FCba63edcda3e3505c5e83b00d143eb340

„Основанията са: неспазени екологични норми и голямата запрашеност в района”, обясни зам.-министърът. Жечо Станков упълномощи кметът на Община Родопи Павел Михайлов да упражнява контрол върху спазването на заповедта за прекратяване на дейността по добив и извозване на материали от двете кариери.

„При констатирани нередности, Министерството е готово отново да се намеси, като този път актовете ще бъдат по-сериозни”, обеща зам.-министърът.

Автор: Богомил Генев