Пловдивският митрополит Николай предлага Гавраил Кръстевич да бъде обявен посмъртно за почетен гражданин

Публикувана 27.02.2020

Пловдивският митрополит Николай предлага Гавраил Кръстевич посмъртно да бъде обявен за почетен гражданин на Пловдив и да му бъде издигнат паметник за приноса му при основаването на Българската екзархия. Изказването си владиката направи от трибуната на Общински съвет - Пловдив, чиято празнична сесия днес бе посветена именно на 150-годишнината от издаването на фермана за учредяването на Българската екзархия.

През 1868 – 1869 година, по заръка на османското правителство, Кръстевич съставя няколко проекта за самостоятелна българска църква. Един от тях става основа за фермана на султан Абдул Азис от февруари 1870 година за основаването на Българската екзархия. Проектът на Кръстевич включва в нея македонските и част от тракийските епархии, но в окончателния текст на фермана тези епархии са откъснати от Екзархията.

Гавраил Кръстевич взема участие в Народния църковен събор, който заседава в Ортакьой (Цариград) от февруари до юли 1871 година и приема устав на Екзархията. Повечето от постановките за устройството на българската църква са изработени от него и одобрени от делегатите.

Паметникът на Кръстевич в Пловдив, който владиката предлага да бъде издигнат, ще бъде първият негов паметник в страната. "По този начин ще почетем делата му и ще изкажем своята благодарност, че и ние сме тук", заяви митрополит Николай.

Градският лидер на ГЕРБ Иван Тотев, който присъства на сесията, заяви, че съветниците от партията ще подкрепят предложенията на дядо Николай и ще гласуват за построяването на паметник на Кръстевич и обявяването му посмъртно за почетен гражданин на Пловдив. 

Автор: Огняна Генева